Szkola Podstawowa w Borku Starym
::  Strona główna  ::  Dokumenty szkoły  ::  Nauczyciele  ::  Kontakt  ::
Menu
Strona główna
Uczniowie
Nauczyciele
Dokumenty Szkoły
Rada Rodziców
Podział godzin
Kółka zainteresowań
Zajęcia dodatkowe
SKS
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
TERMINY WYWIADÓWEK
STOŁÓWKA
Czas trwania lekcji
 
REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY I
 
Intertele
Intertele
 
Zdalne nauczanie
Intertele
 
Procedury
 
REKRUTACJA
REKRUTACJA

 
KOMUNIKATY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1
 
NASZA SZKOŁA REALIZUJE PROGRAMY - PROJEKTY:
Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 
Tabliczka mnożenia
 
Popraw swoją ortografię i nie tylko
Intertele
 
KĄCIK MŁODEGO GRAFIKA
Prace naszych uczniów w konkursie "Polskie bajanie"
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Prace konkursowe "Jan Paweł II - w sercu i pamięci"
Prace konkursowe "Siecio-Żelki"
Prace konkursowe DBI
Komputerowe kartki świąteczne
 
Wyjeżdżasz za granicę?

Przeczytaj!
 
WIADOMOŚCI
Wejdź na stronę
Wejdź na stronę 
Wejdź na stronę
 
Galerie
Wzorowi w roku szkolnym 2019/2020
Wzorowi w I półroczu 2019/2020
Wzorowi w roku szkolnym 2018/2019
Wzorowi w I półroczu 2018/2019
Wzorowi w roku szkolnym 2017/2018
Wzorowi w I półroczu 2017/2018
Wzorowi w roku szkolnym 2016/2017
Wzorowi w I półroczu 2016/2017
Wzorowi w roku szkolnym 2015/2016
Prace naszych uczniów w konkursie "Polskie bajanie"
Wzorowi w I półroczu 2015/2016
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Wzorowi w roku szkolnym 2014/2015
Wzorowi w I półroczu 2014/2015
Wzorowi w roku szkolnym 2013/2014
Wzorowi w I półroczu 2013/2014
Wzorowi w roku szkolnym 2012/2013
Wzorowi w I półroczu 2012/2013
Wzorowi w roku szkolnym 2011/2012
Komputerowe kartki wielkanocne 2012
Wzorowi w I półroczu 2011/2012
Wzorowi w roku szkolnym 2010/2011
Wzorowi w I półroczu 2010/2011
Wzorowi w roku szkolnym 2009/2010
Wzorowi w I półroczu 2009/2010
Wzorowi w roku szkolnym 2008/09
Wzorowi w I półroczu 2008/09
Wzorowi w roku szk. 2007/08
XXIV Rajd Pieszy
Wzorowi w I półroczu 2007/08
Dzień Matki 2005
Rajd Hermanowa 2005
Zakończenie roku 2005
Jasełka 2005
Dzień Babci i Dziadka 2006
Święto Wiosny 2006
Rajd Budziwój 2006
Najlepsi w roku szk. 2005/06
XXII Rajd Kielnarowa 2006
Jasełka 2006
Wzorowi w roku szk. 2006/07
 
O Borku Starym
Historia
Walory krajobrazu
Walory szaty roślinnej
Świat zwierzęcy
Wody podziemne, gleby, kopaliny
Drogi
Walory architektury wiejskiej
Miejsca, osoby i przedmioty kultu
Gwara w Borku Starym
Autorytety
 
Izba Pamiątek Przeszłości
Ocalić od zapomnienia
Napisali o Izbie
Zobacz
 
Humor

Humor szkolny
Humor zeszytów
 
Dziecko w sieci
Dziecko w sieci - wejdź na stronę www.Dzieckowsieci.pl
 
E-mail
 
Informacja PZU SA

Informacja dla rodziców
 
Przyjaciele Szkoły
Podziękowania dla ...
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 
Program Ślady Przeszłości

 Nasz udział 2006/07
 Prezentacja w stolicy 2007
 Nasz udział 2007/08
przeczytaj artykuł na stronie Podkarpackiego Kuratora oświaty

 Nasz udział 2008/09
 Nasz udział 2009/10
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Wejdź na stronę www.ceo.org.pl
 
Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Borku Starym!!!


Znajdziecie na niej informacje o wszystkim, co się dzieje w Naszej Szkole.

Zapraszamy do oglądania naszej strony!!!

(Najlepiej oglądać w rozdzielczości 1360x768 pikseli)

Welcome to the website of the Polish Army Primary School in Borek Stary!

Here you will find information about everything that goes on in our school.

We invite you to visiting our website!

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci prosimy o zwracanie uwagi na sytuacje i zachowania niepożądane. Wszelkie wątpliwości i zapytania można kierować do wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
Przypominamy, że procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu znajdują się na stronie szkoły.
Polecamy również dokument pn.
"Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów"

Inne artykuły znajdują się pod adresem: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl.
Informacje szczegółowe przekażemy przez dziennik elektroniczny.

ZAPOZNAJ  SIĘ  Z  PORADNIKAMI:


Komunikat

/>  Od poniedziałku 18stycznia 2021r. wracają do szkoły uczniowie klas I - III. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

W normalnych godzinach będzie czynna świetlica szkolna.
Zajęcia będą prowadzone w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Klasy IV - VIII w dalszym ciągu mają zajęcia w systemie zdalnym.


Ogólne zasady pracy szkoły dla uczniów i rodziców klas I - III obowiązujące od dnia 18 stycznia 2021.

Szkoła pracuje zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEiN, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Zgodnie z rekomendacją wszyscy wchodzący do szkoły dezynfekują ręce i zakrywają usta i nos maseczką. Uczniowie po wejściu do sali lekcyjnej mogą ściągnąć maseczkę. Rodzice uczniów pozostają poza budynkiem szkoły, zachowując między sobą odpowiedni dystans. Uczniowie nie korzystający ze świetlicy przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji. Przerwy będą wyznaczone przez nauczycieli tak, aby klasy nie spotykały się na korytarzach i w toaletach.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi.


Od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas (I – VIII) będą uczyli się zdalnie.
Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.
Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały oddziały przedszkolne.
Ponadto organizujemy opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest wniosek rodziców.

KOMUNIKAT!!!

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I RODZICÓW W DNIACH OD 29 MARCA DO 11 KWIETNIA 2021 R. NIE BĘDĄ CZYNNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE.
SZKOŁA ZAPEWNIA OPIEKĘ DLA DZIECI PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SŁUŻB PORZĄDKOWYCH.

Z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły zostaje przedłużone na dni od 12 do 18 kwietnia 2021r.
Ograniczeniu podlega też praca stacjonarna oddziałów przedszkolnych.
Podstawa prawna: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065101.pdf

_______________________________________________________________________________________

OD DNIA 19 KWIETNIA 2021 DO PRACY STACJONARNEJ WRACAJĄ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE.
POZOSTAŁE OBOSTRZENIA W FUNKCJONOWANIU SZKÓŁ I PLACÓWEK ZOSTAJĄ PRZEDŁUŻONE DO 25 KWIETNIA.

ZOBACZ STRONĘ MEiN


________________________________________________________________

W OKRESIE OD 26 DO 30 KWIETNIA 2021 R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORKU STARYM WPROWADZA SIĘ HYBRYDOWY CZYLI NAPRZEMIENNY TRYB NAUCZANIA DLA KLAS I - III.
W TYM OKRESIE KLASA I UCZY SIĘ STACJONARNIE (W SZKOLE), A KLASY II i III UCZĄ SIĘ W SYSTEMIE ZDALNYM.

OD 4 MAJA 2021 R. WRACA NAUKA STACJONARNA DLA UCZNIÓW KLAS I - III

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


DZIENNIK ELEKTRONICZNY - SP BOREK STARY

Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=86     Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=87     Intertele

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zarządzenie o dodatkowych dniach wolnych w roku szkolnym 2020/2021


Pomoc Unii Europejskiej


W naszej szkole znajdują się: pracownia komputerowa oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, których zakup był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty unijneW naszej szkole zostały zrealizowane następujące projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Kurs doskonalący dla nauczycieli w zakresie języka angielskiego (2008).
2. Więcej języka angielskiego w szkołach wiejskich (2008/2009).
3. Kurs szybkiego czytania i technik uczenia się dla uczniów Szkoły Podstawowej w Borku Starym (2009/2010).
4. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy (2009-2011).
5. Łatwiejszy start – utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat z miejscowości Borek Stary (2009-2012).
6. Przez zabawę i naukę z indywidualizacją – indywidualizacja nauczania w klasach I – III (2012/2013).
7. Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego (2017/2018).
8. Szklanka mleka (2009 do 2017).
9. Owoce i warzywa w szkole (2010 do 2017).
10. Program dla szkół (owoce, warzywa, mleko dla uczniów) - 2017 do nadal.
11. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020 - zobacz: https://tyczyn.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-342-2130
12. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zobacz: https://tyczyn.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-342-2170

Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!
PHP-NukeTe charakterystyczne okrzyki przypominamy sobie obchodząc kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku mija 230 lat od tego wielkiego wydarzenia, kiedy to posłowie Sejmu Czteroletniego w dniu 3 maja 1791r. na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalili przez aklamację nową Ustawę Rządową.
Była to pierwsza w Europie i druga na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, tak nowoczesna ustawa. Konstytucja 3 Maja została uchwalona 19 lat od I rozbioru Polski.
Nazywana „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny” była próbą ratowania upadającej Rzeczypospolitej i przejawem największej troski o przyszłość państwa.
Jej twórcy: król Stanisław August Poniatowski, marszałek Sejmu Stanisław Małachowski, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, zdawali sobie sprawę, że bez reform państwo upadnie.
(Czytaj więcej... | 4548 bajtów więcej | Wynik: 0)
Kartki wielkanocne na szczytny cel
PHP-NukeW okresie Świąt Wielkanocnych klasa "0" brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Freblowskim „Kartka Wielkanocna” organizowanym przez Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie. Mimo iż dziewczynki nie zajęły czołowych miejsc, to zostały nagrodzone.
Wiktoria Sikorska, Lena Ślusarska i Martyna Szura otrzymały dyplomy za udział w konkursie oraz książeczki do kolorowania i czytania. Ich prace zostały przekazane podopiecznym Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.

                                                                                                           Elżbieta Koniewicz

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Wyróżnienie Antoniny w konkursie ''Mój własny anioł''
PHP-Nuke
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza wychowanka Antonina Krasnopolska z Punktu Przedszkolnego została wyróżniona w konkursie plastycznym „Mój własny anioł”.
Konkurs zorganizowany był już po raz XI przez Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie.
Tegorocznym hasłem przewodnim były słowa wyśpiewane przez legendarnego wokalistę zespołu Dżem – Ryszarda Riedla „Mama powiedziała mi, że każdy ma swojego anioła, że każdy ma i będzie go miał".
Celem konkursu było:

• inspirowanie do pracy twórczej;
• rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
• rozbudzanie fantazji;
• popularyzacja działań plastycznych.

(Czytaj więcej... | 1934 bajtów więcej | Wynik: 0)
Zwycięstwo Martyny w ogólnopolskim konkursie
PHP-Nuke17 marca 2021 r został rozstrzygnięty Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Bohaterowie wierszy Juliana Tuwima”. Jego organizatorem było  Miejskie Przedszkole nr 6 im. Juliana Tuwima w Sochaczewie. Ocenie poddano 91 prac dzieci w wieku 6 lat.
Członkowie komisji przyjmując za kryterium oceny samodzielność w wykonaniu pracy, zgodność z tematem, kreatywność w ujęciu tematu, wartość artystyczną i estetyczną pracy, dokonali wyboru najładniejszych prac.
Bardzo nas cieszy, że praca  naszej wychowanki – Martyny Szura (klasa "0") -  zajęła
I miejsce.
(Czytaj więcej... | 1805 bajtów więcej | Wynik: 0)
Sukces Ingi w konkursie ''Geometryczna zima''
PHP-NukeMiło nam poinformować, że 15 marca 2021 roku rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Geometryczna Zima”, który organizowany był przez Przedszkole Miejskie nr 4 w Łukowie.
III miejsce zajęła Inga Chyłek z zerówki.
Gorąco gratulujemy i życzymy kolejnych nagród.

                                                                                                           Elżbieta Koniewicz

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Sukces Alicji w konkursie o czterech porach roku
PHP-NukeWychowankowie zerówki brali udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: „Cztery pory roku w oczach dziecka – inne zimy, inne zabawy”, organizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 7 w Słupsku. Celem konkursu było  zapoznanie z pięknem polskiej przyrody niezależnie od pory roku,  zachęcenie do czynnego wypoczynku na łonie natury, wyrabianie postaw proekologicznych oraz rozwijanie umiejętności przekazywania swoich wrażeń i emocji za pomocą środków plastycznych. W konkursie wzięło udział 45 placówek, które były reprezentowane przez dzieci w wieku od  6 lat  do 16 lat. W marcu  konkurs został rozstrzygnięty i okazało się, że I miejsce  w swojej  kategorii wiekowej zajęła Alicja Joniec – uczennica klasy „0”.  Bardzo się cieszymy i gratulujemy kolejnej  wygranej oraz życzymy następnych sukcesów.

                                                                                                                                Elżbieta Koniewicz

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Pierwszy Dzień Wiosny w przedszkolu
PHP-Nuke21 marca obchodzimy Pierwszy Dzień Wiosny, a także Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa – Dzień Kolorowej Skarpetki. W związku z tym, w piątek 19 marca dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w grach i zabawach związanych z wiosną, dowiedziały się o starym zwyczaju topienia Marzanny. Mimo wielu atrakcji najbardziej oczekiwaną częścią dnia było wyjście na spacer, podczas którego mogliśmy pożegnać zimę i powitać wiosnę. Dzieci radośnie maszerowały w wiosennym korowodzie, na czele którego widniała Marzanna, którą następnie pożegnaliśmy według tradycji.
Barwnym pochodem z gaikami wróciliśmy do przedszkola. W ten sposób wszystkie dzieci chciały wyrazić swoją radość z przyjścia nowej pory roku. Dzieci w tym dniu poznały tradycje i zwyczaje związane z powitaniem wiosny.
(Czytaj więcej... | 2459 bajtów więcej | Wynik: 0)
Zerówka pożegnała zimę
PHP-Nuke21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Zgodnie z tradycją 22 marca dzieciaki z zerówki pożegnały zimę i przywitały wiosnę. Dzieci wraz z wychowawczynią przygotowały marzannę z makulatury i bibuły symbolizującą odchodzącą zimę.
Marzanna jest znana w Polsce od wieków. To słowiańska bogini, która była symbolem zimy i śmierci. Stąd właśnie wzięła się nazwa kukły, którą niszczymy w Pierwszy Dzień Wiosny.
Marzanna jako kukła jest symbolem odchodzącej zimy, a zwyczaj jej topienia lub palenia jest znany od dawna. Jeszcze w czasach pogańskich topienie marzanny odbywało się w czasie Jarego Święta, aby przywołać wiosnę, a utopienie jej miało także przynieść dobre plony w danym roku.
(Czytaj więcej... | 1973 bajtów więcej | Wynik: 0)
Światowy Dzień Zespołu Downa
PHP-NukeŚwiatowy Dzień Zespołu Downa przypada na 21 dzień 3 miesiąca, ponieważ dodatkowy trzeci chromosom w 21 parze chromosomów w komórkach człowieka powoduje występowanie tej wady genetycznej.
Dzieci  z zerówki włączyły się aktywnie w obchody Światowego Dnia Zespołu Downa.
Jako wyraz akceptacji, tolerancji, wrażliwości i szacunku, dzieci w dniu 22 marca założyły kolorowe skarpetki – „nie do pary” oraz wysłuchały bajki -  Bajka bez barier – Zespół Downa – „Tajemnica zaginionych ciasteczek” Aleksandry Chmielewskiej.
Następnie „wybrały się w podróż do „Ubieralolandii”, podczas której rozwiązywały różne zadania i zagadki.
(Czytaj więcej... | 1929 bajtów więcej | Wynik: 0)
Dzień Kobiet 2021
PHP-Nuke„Być kobietą, być kobietą…”

Szczęścia, uśmiechu, dużo radości, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, samych przyjemnych  w Twym życiu zdarzeń… tego i wiele innych ciepłych słów życzyli nasi mężczyźni wszystkim Paniom i Koleżankom.
8 marca z okazji „Dnia Kobiet” uczniowie ze świetlicy szkolnej wraz z przedstawicielami męskiej społeczności szkolnej  przygotowali miłą niespodziankę. Tym razem Mateusz, Kacper i Karol elegancko ubrani, recytowali wiersze, składali życzenia dziewczynom z każdej klasy częstując je cukierkami. Natomiast wszystkie nasze panie nauczycielki i pracujące w szkole otrzymały kwiaty.
(Czytaj więcej... | 2101 bajtów więcej | Wynik: 0)
Zdrowie i higiena w naszych rękach
PHP-NukeUczniowie naszej świetlicy brali udział w trzech zajęciach edukacyjnych dotyczących dbałości o zdrowie i higienę.
Pierwsze zajęcia pochodziły z projektu edukacyjnego Fundacji Ziko dla Zdrowia pt. „Zdrowie w Twoich rękach, czyli jak skutecznie zwalczyć smoka Brudo”. Projekt ten został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Głównym celem zajęć była: promocja zdrowego i higienicznego trybu życia, zdobycie wiedzy o zagrożeniu związanym z przenoszeniem się patogenów na rękach, zdobycie wiedzy na temat zasad higieny rąk: kiedy należy je myć i w jaki sposób oraz zdobycie umiejętności prawidłowego mycia rąk. Wyróżnikiem i swoistym „antybohaterem” projektu jest bajkowa postać smoka Brudo.
Jego historia, opowiedziana językiem dziecka, to świetny sposób na przyjazne i skuteczne przekazanie uczniom wiedzy o drobnoustrojach, które zagrażają naszemu zdrowiu i z którymi możemy skutecznie walczyć poprzez dokładne mycie rąk.
(Czytaj więcej... | 4452 bajtów więcej | Wynik: 0)
Podwójny sukces w konkursie o Misiu Uszatku
PHP-NukeZostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Miś Uszatek i przyjaciele”, zorganizowanego przez Przedszkole nr 16 w Żorach.
Do konkursu zgłoszono ponad 100 prac z całej Polski. Spośród nich jury nagrodziło prace naszych wychowanków z Punktu Przedszkolnego.
W kategorii wiekowej 4 latków II miejsce zdobyła Julia Baran natomiast III miejsce w kategorii 5 latków zajął Michał Tadla.
Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i uwrażliwienie na piękno literatury Czesława Janczarskiego jak również poznanie wieczorynki z dawnych lat.
Nagrodzone prace można było podziwiać na wystawie pokonkursowej.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                             Elżbieta Kociubińska

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Warsztaty ekologiczne w przedszkolu
PHP-Nuke26 lutego dzieci z Punktu Przedszkolnego uczestniczyły w ekologicznych warsztatach online z animowanym wielorybem Błękitkiem.
Spotkanie to, zorganizowane zostało przez Fundację Centrum Mądrej Zabawy- Smart Kids Planet, której siedziba znajduje się przy PGE Narodowym w Warszawie.
Dzięki interaktywnym zabawom dzieci zapoznały się z pojęciem ekologia oraz jak należy dbać o morza i oceany.
Poznały również różne gatunki ryb morskich, rozwiązywały łamigłówki, które zadawał im wieloryb.
Te innowacyjne zabawy przyniosły przedszkolakom wiele radości i dostarczyły dużo wiedzy.

                                                                                                                             Elżbieta Kociubińska

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Sukces Ingi w konkursie ''Na tropie legend''
PHP-NukeW dniu 26.02.2021 r. Przedszkolu nr 21 w Chorzowie rozstrzygnięto II Ogólnopolski Konkurs Plastycznego pt. "Na tropie legend- Syrenka Warszawska", który był adresowany do przedszkolaków z całej Polski.
Miło nam poinformować, że  I miejsce w kategorii wiekowej 5,6 lat zdobyła Inga Chyłek z klasy "0". Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów i nagród.
Wszystkie prace zostały wyeksponowane na wystawie prac konkursowych w siedzibie organizatora.

                                                                                                                                Elżbieta Koniewicz

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Międzynarodowy Program Edukacyjny ''Lekturki spod chmurki''
PHP-NukeMiło jest mi zawiadomić, że klasa trzecia zrealizowała drugi moduł programu „Lekturki spod chmurki”. Realizowany przez nas program czytelniczy skierowany jest do uczniów klas 1-3 z całej Polski i szkół polonijnych poza granicami naszego państwa.
Po raz kolejny uczniowie pokazali, że lubią czytać i że sprawia im to przyjemność.
Oczywiście nie wszyscy tak bardzo chętnie czytają, ale zdecydowana większość robi to z przyjemnością. Dopytują mnie jakie lektury będziemy jeszcze czytać i omawiać. Budują wieże czytelnicze skrupulatnie zapisując czas jaki poświęcają na czytanie.
W okresie świąteczno-feryjnym uczniowie przeczytali książkę pt."Dzieci z Bullerbyn". Po powrocie do szkoły omówiliśmy jej treść i problematykę. Trzecioklasiści wyrazili swój zachwyt bohaterami lektury i wyraźnie zazdrościli im przygód i wspaniałych zabaw.
(Czytaj więcej... | 3563 bajtów więcej | Wynik: 0)
Konkurs ''Ratuj język'' rozstrzygnięty
PHP-Nuke„Nade wszystko szanujmy swą mowę ojczystą.
Nie znać języka swego - hańbą oczywistą!”
F. K. Dmochowski

Od kilku lat w Polsce 21 lutego obchodzony jest Dzień Języka Ojczystego.
Z tej okazji w naszej szkole zorganizowaliśmy szereg konkursów, by uświadomić dzieciom i młodzieży jak ważne jest szanowanie ojczystej mowy i pielęgnowanie jej poprawności. Skoro możemy się swobodnie wypowiadać w języku polskim, róbmy to dobrze, nie używajmy potocznych słów, skrótów zapożyczonych na przykład z języka angielskiego.
Oczywiście szybciej jest powiedzieć OK, zamiast: dobrze czy doskonale, ale czy warto?
Polski język jest trudny, ma dużo „sz”, „cz” i „ch”. Chrzęści, warczy i syczy, ale jest tak barwny i ciekawy , a co ważne, jest nasz!
(Czytaj więcej... | 2955 bajtów więcej | Wynik: 0)
Smakowite zabawy w świetlicy
PHP-Nuke„Pizza w roli głównej” w świetlicy.

Pizza to jedno z najbardziej popularnych, ale i uniwersalnych dań na świecie.
Jest  to przysmak, który pokochał cały świat. Również dzieci uwielbiają pizzę.
Nic dziwnego, że doczekała się swojego święta -  Międzynarodowego Dnia Pizzy - w dniu 9 lutego. Z tej okazji Świetliki z  klasy pierwszej bawiły się i świętowały Dzień Pizzy.
W ramach zajęć świetlicowych miały możliwość poznania genezy pierwszej pizzy na świecie, dowiedziały się z czego piecze się pizzę, kto zrobił największą, a kto najdroższą pizzę oraz gdzie znajduje się najstarsza pizzeria na świecie. Dzieci wykazały się niesamowitą kreatywnością i pomysłowością, ale również zmysłem projektowania i tworzenia pizzy z materiałów plastycznych.
(Czytaj więcej... | 3116 bajtów więcej | Wynik: 0)
Dzień Bezpiecznego Internetu 2021
PHP-Nuke9 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, który ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego ich wykorzystania.
Tegoroczna edycja akcji organizowana była pod hasłem „Razem dla lepszego internetu!”, co dodatkowo miało podkreślić siłę współdziałania rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz wielu instytucji w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Z tej okazji uczniowie naszej świetlicy również włączyli się w akcję i wzięli udział w zajęciach na temat bezpieczeństwa w sieci.
W pierwszej części zajęć najmłodsze świetliczaki obejrzały odcinek filmu z serii „Plik i folder na ścieżkach Internetu”. Po omówieniu treści filmu i wyjaśnieniu podstawowych pojęć takich jak pliki tekstowe, muzyczne i wideo, a także Internet, Wi-Fi i serwery, uczniowie rozwiązywali krzyżówkę i wykonywali plakat z logo DBI.
(Czytaj więcej... | 3472 bajtów więcej | Wynik: 0)
Lekcja plastyki z dziełami mistrzów i fotografią
PHP-NukeW celu większego zgłębienia wiedzy na temat twórczości wybranego artysty  oraz analizy jego dzieła  w sposób zindywidualizowany i kreatywny, uczniowie z klasy siódmej podjęli wyzwanie.
Wykonali fotografie inspirowane dziełami sztuki, które sobie sami wybrali.
Myślę, że zabawa ta pomogła poszerzyć ich wiedzę z dziedziny sztuki.
Zachęcam do obejrzenia galerii wybranych prac.

                                                                                                                        Magdalena Kawa-Szpala


(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Walentynki 2021 w świetlicy i klasie III
PHP-NukeWalentynki zawitały do naszej świetlicy, a wraz z nimi atmosfera pełna życzliwości i miłości. W tygodniu poprzedzającym święto zakochanych świetliczaki czytały i słuchały tekstów związanych z omawianą tematyką, które były dla nich inspiracją podczas przeprowadzanych rozmów. Wychowawczynie przybliżyły im także postać patrona dnia zakochanych - Św. Walentego.
Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się na temat miłości i uczuć okazywanych najbliższym im osobom. Starały się także odpowiedzieć na pytanie „Czym różni się miłość od przyjaźni?” i wraz z wychowawczyniami próbowały zdefiniować te pojęcia. Dzieci ochoczo opowiadały o swoich przyjaciołach, wymieniając przy okazji, jakie cechy powinien posiadać prawdziwy przyjaciel. Uczniowie z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem okazywali swoje uczucia poprzez wykonywanie pięknych kartek walentynkowych z życzeniami i wysyłanie ich do swojej sympatii „Pocztą Walentynkową”, która, jak co roku, działała w szkolnej świetlicy.
(Czytaj więcej... | 4899 bajtów więcej | Wynik: 0)
Walentynki 2021 w przedszkolu
PHP-NukeW piątek 12 lutego 2021r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu "Walentynki".
Przedszkolaki w tym dniu ubrały się na czerwono a zajęcia i zabawy skupione były wokół „Walentynek”.
Dzieci wspólnie bawiły się m.in. przy piosence "Mam serduszko wielkie serce”, a także zapoznaliśmy się z tradycją tego święta oraz patronem dnia zakochanych.
Rozmawialiśmy o miłości i uczuciach jej towarzyszących, o tym, jak można okazywać miłość bliskim osobom, nie tylko od święta.
Dzieci uczestniczyły w różnych doświadczeniach walentynkowych, wykonały walentynkę, którą zabrały do domu, aby obdarować nią rodziców - osoby, które najbardziej kochają.
Dzień Walentynkowy w Punkcie Przedszkolnym z pewnością można zaliczyć do udanych.

                                                                                                                             Elżbieta Kociubińska

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Odśnieżanie dachu
PHP-NukePrzez kilka ostatnich lat zdołaliśmy już zapomnieć jak wygląda zima.
W tym roku jednak zima przypomniała się nam obficie sypiąc śniegiem.
Oprócz przyjemności związanych ze śniegiem, pojawiły się również sytuacje niebezpieczne. Duża ilość białego puchu zagraża uszkodzeniem płaskich dachów.
Nasza szkolna przewiązka ma też taki dach i po dużych opadach śniegu musi on być usunięty. Jak zwykle z pomocą przyszli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku Starym. Pomagali nam już trzykrotnie za co bardzo im dziękuję w imieniu całej społeczności szkolnej.

                                                                                                                                    Lucjan Osiadły

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Sukces w konkursie ''Moja wymarzona choinka''
PHP-NukeMiło jest nam poinformować, że uczniowie z Punktu Przedszkolnego odnieśli sukces w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moja wymarzona choinka”, którego organizatorem było Miejskie Przedszkole nr 49 im. Siedmiu Krasnoludków w Katowicach.
W konkursie wzięło udział 218 dzieci z 95 przedszkoli z całej Polski.
Finał odbył się 4 stycznia, podczas którego zostali wyłonieni laureaci, a wśród nich Ernest Rogula, który zajął I miejsce oraz wyróżnieni: Nina Mostowik i Fabian Tereszkiewicz.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych przedszkolaków. Wielkie zasłużone brawa!

                                                                                                          Elżbieta Kociubińska

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Karnawał 2021 najmłodszych
PHP-NukeKarnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale. Tegoroczny bal karnawałowy odbył się w zerówce 5 lutego  2021 r.
Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez dzieci. Tego dnia nasza klasa zamieniła się w salę balową.
Wcześniej dzieciaki przygotowały sobie maski karnawałowe oraz wszelkie elementy, które posłużyły do dekoracji klasy. Salę przyozdobiły różnokolorowe serpentyny i balony.
Zjawiskowy wygląd, wprowadził dzieci w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy.
Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów.
Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie.
Tego dnia nie brakowało wielu emocji i radości, nie obyło się też bez niespodzianek.
(Czytaj więcej... | 8706 bajtów więcej | Wynik: 0)
Sukces Ingi i Alicji w ogólnopolskim konkursie
PHP-NukeMiło nam poinformować, że Inga Chyłek zajęła II miejsce, a Alicja Joniecwyróżnienie  w  III Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Poetyckim pt.„O higienę dbamy, wirusy przeganiamy”.
Organizatorem konkursu było Przedszkole nr 39 z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku.
Tematem było napisanie wiersza zgodnie z tytułem konkursu, z pomocą nauczyciela oraz dołączenie ilustracji do treści utworu.
Serdecznie gratulujemy laureatkom i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                           Elżbieta Koniewicz

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Szkolny konkurs "Ratuj język"


 
BIP
BIP


 
ODKRYWAMY TALENTY
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=78
 
CERTYFIKATY UZYSKANE PRZEZ SZKOŁĘ


 
SZKOŁA UBIEGAŁA SIĘ O ZNAK JAKOŚCI INTERKLASA 2008/2009
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63
 
ROK SZKOŁY W RUCHU
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=77
 
SZKOŁA UBIEGA SIĘ O CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=76
 
Zagłosuj na naszą stronę internetową!
Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
 
Interklasa 2007/2008 dla nasprzeczytaj artykuł na stronie Interklasy

 
Wokół Nas

Zobacz archiwalne numery
 
Matematyczny Punkt Widzenia

Zobacz archiwalne numery
 
Ostatnio dodane
02-05-2021
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!

08-04-2021
Kartki wielkanocne na szczytny cel

23-03-2021
Wyróżnienie Antoniny w konkursie "Mój własny anioł"

23-03-2021
Zwycięstwo Martyny w ogólnopolskim konkursie

23-03-2021
Sukces Ingi w konkursie "Geometryczna zima"

22-03-2021
Sukces Alicji w konkursie o czterech porach roku

22-03-2021
Pierwszy Dzień Wiosny w przedszkolu

22-03-2021
Zerówka pożegnała zimę

21-03-2021
Światowy Dzień Zespołu Downa

15-03-2021
Dzień Kobiet 2021

09-03-2021
Zdrowie i higiena w naszych rękach

26-02-2021
Podwójny sukces w konkursie o Misiu Uszatku

26-02-2021
Warsztaty ekologiczne w przedszkolu

26-02-2021
Sukces Ingi w konkursie "Na tropie legend"

24-02-2021
Międzynarodowy Program Edukacyjny "Lekturki spod chmurki"

22-02-2021
Konkurs "Ratuj język" rozstrzygnięty

15-02-2021
Smakowite zabawy w świetlicy

15-02-2021
Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

15-02-2021
Lekcja plastyki z dziełami mistrzów i fotografią

15-02-2021
Walentynki 2021 w świetlicy

12-02-2021
Walentynki 2021 w przedszkolu

12-02-2021
Odśnieżanie dachu

08-02-2021
Sukces w konkursie "Moja wymarzona choinka"

05-02-2021
Karnawał 2021 najmłodszych

22-01-2021
Sukces Ingi i Alicji w ogólnopolskim konkursie

 
Kącik BHP
 
Co słychać w unijnym przedszkolu?
Intertele
 
Artykuły starsze
22-01-2021
Świętujemy w świetlicy

22-01-2021
Dzień Babci i Dziadka 2021 w świetlicy

21-01-2021
Dzień Babci i Dziadka 2021 w zerówce

23-12-2020
Sukces Wiktorii w konkursie ogólnopolskim

22-12-2020
Wigilia 2020 w Punkcie Przedszkolnym

22-12-2020
Wigilia 2020 w zerówce

22-12-2020
Wigilia 2020 w klasie I

11-12-2020
Sukces Antoniny w konkursie ogólnopolskim

10-12-2020
Sukces Martyny w konkursie wojewódzkim

09-12-2020
Potrójny sukces w konkursie wojewódzkim

08-12-2020
Sukces Leny w ogólnopolskim konkursie

07-12-2020
Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw Ruchowych

 
Pomóż głodnym dzieciom!!!
Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
 
Archiwum artykułów

Archiwum od dnia 21-11-2019
Archiwum od dnia 16-05-2018
Archiwum od dnia 20-05-2016
Archiwum od dnia 24-10-2014
Archiwum od dnia 27-03-2013
Zobacz nowsze archiwum
Zobacz starsze archiwum
 
Internetowy słownik online
Słownik angielski
 
Linki
Przydatne linki
 
Ostatnia aktualizacja
02-05-2021
 
Copyright © 2006
by Szkoła Podstawowa w Borku Starym
Wszelkie prawa zastrzeżoneWeb site powered by PHP-NukePowered by PHP-NUKE


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund

:: Elektro phpbb2 style by Totoelectro :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::