Szkola Podstawowa w Borku Starym
::  Strona główna  ::  Dokumenty szkoły  ::  Nauczyciele  ::  Kontakt  ::
Menu
Strona główna
Uczniowie
Nauczyciele
Dokumenty Szkoły
Rada Rodziców
Podział godzin
Kółka zainteresowań
Zajęcia dodatkowe
SKS
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
TERMINY WYWIADÓWEK
STOŁÓWKA
Czas trwania lekcji
 
REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY I
 
Intertele
Intertele
 
Zdalne nauczanie
Intertele
 
Procedury
 
REKRUTACJA
REKRUTACJA

 
KOMUNIKATY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1
 
NASZA SZKOŁA REALIZUJE PROGRAMY - PROJEKTY:
Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 
Tabliczka mnożenia
 
Popraw swoją ortografię i nie tylko
Intertele
 
KĄCIK MŁODEGO GRAFIKA
Prace naszych uczniów w konkursie "Polskie bajanie"
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Prace konkursowe "Jan Paweł II - w sercu i pamięci"
Prace konkursowe "Siecio-Żelki"
Prace konkursowe DBI
Komputerowe kartki świąteczne
 
Wyjeżdżasz za granicę?

Przeczytaj!
 
WIADOMOŚCI
Wejdź na stronę
Wejdź na stronę 
Wejdź na stronę
 
Galerie
Wzorowi w roku szkolnym 2019/2020
Wzorowi w I półroczu 2019/2020
Wzorowi w roku szkolnym 2018/2019
Wzorowi w I półroczu 2018/2019
Wzorowi w roku szkolnym 2017/2018
Wzorowi w I półroczu 2017/2018
Wzorowi w roku szkolnym 2016/2017
Wzorowi w I półroczu 2016/2017
Wzorowi w roku szkolnym 2015/2016
Prace naszych uczniów w konkursie "Polskie bajanie"
Wzorowi w I półroczu 2015/2016
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Wzorowi w roku szkolnym 2014/2015
Wzorowi w I półroczu 2014/2015
Wzorowi w roku szkolnym 2013/2014
Wzorowi w I półroczu 2013/2014
Wzorowi w roku szkolnym 2012/2013
Wzorowi w I półroczu 2012/2013
Wzorowi w roku szkolnym 2011/2012
Komputerowe kartki wielkanocne 2012
Wzorowi w I półroczu 2011/2012
Wzorowi w roku szkolnym 2010/2011
Wzorowi w I półroczu 2010/2011
Wzorowi w roku szkolnym 2009/2010
Wzorowi w I półroczu 2009/2010
Wzorowi w roku szkolnym 2008/09
Wzorowi w I półroczu 2008/09
Wzorowi w roku szk. 2007/08
XXIV Rajd Pieszy
Wzorowi w I półroczu 2007/08
Dzień Matki 2005
Rajd Hermanowa 2005
Zakończenie roku 2005
Jasełka 2005
Dzień Babci i Dziadka 2006
Święto Wiosny 2006
Rajd Budziwój 2006
Najlepsi w roku szk. 2005/06
XXII Rajd Kielnarowa 2006
Jasełka 2006
Wzorowi w roku szk. 2006/07
 
O Borku Starym
Historia
Walory krajobrazu
Walory szaty roślinnej
Świat zwierzęcy
Wody podziemne, gleby, kopaliny
Drogi
Walory architektury wiejskiej
Miejsca, osoby i przedmioty kultu
Gwara w Borku Starym
Autorytety
 
Izba Pamiątek Przeszłości
Ocalić od zapomnienia
Napisali o Izbie
Zobacz
 
Humor

Humor szkolny
Humor zeszytów
 
Dziecko w sieci
Dziecko w sieci - wejdź na stronę www.Dzieckowsieci.pl
 
E-mail
 
Informacja PZU SA

Informacja dla rodziców
 
Przyjaciele Szkoły
Podziękowania dla ...
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 
Program Ślady Przeszłości

 Nasz udział 2006/07
 Prezentacja w stolicy 2007
 Nasz udział 2007/08
przeczytaj artykuł na stronie Podkarpackiego Kuratora oświaty

 Nasz udział 2008/09
 Nasz udział 2009/10
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Wejdź na stronę www.ceo.org.pl
 
Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Borku Starym!!!


Znajdziecie na niej informacje o wszystkim, co się dzieje w Naszej Szkole.

Zapraszamy do oglądania naszej strony!!!

(Najlepiej oglądać w rozdzielczości 1360x768 pikseli)

Welcome to the website of the Polish Army Primary School in Borek Stary!

Here you will find information about everything that goes on in our school.

We invite you to visiting our website!

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci prosimy o zwracanie uwagi na sytuacje i zachowania niepożądane. Wszelkie wątpliwości i zapytania można kierować do wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
Przypominamy, że procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu znajdują się na stronie szkoły.
Polecamy również dokument pn.
"Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów"

Inne artykuły znajdują się pod adresem: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl.
Informacje szczegółowe przekażemy przez dziennik elektroniczny.

ZAPOZNAJ  SIĘ  Z  PORADNIKAMI:


KOMUNIKATY

/>  Od poniedziałku 18stycznia 2021r. wracają do szkoły uczniowie klas I - III. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

W normalnych godzinach będzie czynna świetlica szkolna.
Zajęcia będą prowadzone w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Klasy IV - VIII w dalszym ciągu mają zajęcia w systemie zdalnym.


Ogólne zasady pracy szkoły dla uczniów i rodziców klas I - III obowiązujące od dnia 18 stycznia 2021.

Szkoła pracuje zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEiN, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Zgodnie z rekomendacją wszyscy wchodzący do szkoły dezynfekują ręce i zakrywają usta i nos maseczką. Uczniowie po wejściu do sali lekcyjnej mogą ściągnąć maseczkę. Rodzice uczniów pozostają poza budynkiem szkoły, zachowując między sobą odpowiedni dystans. Uczniowie nie korzystający ze świetlicy przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji. Przerwy będą wyznaczone przez nauczycieli tak, aby klasy nie spotykały się na korytarzach i w toaletach.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi.


Od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas (I – VIII) będą uczyli się zdalnie.
Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.
Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały oddziały przedszkolne.
Ponadto organizujemy opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest wniosek rodziców.

KOMUNIKAT!!!

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I RODZICÓW W DNIACH OD 29 MARCA DO 11 KWIETNIA 2021 R. NIE BĘDĄ CZYNNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE.
SZKOŁA ZAPEWNIA OPIEKĘ DLA DZIECI PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SŁUŻB PORZĄDKOWYCH.

Z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły zostaje przedłużone na dni od 12 do 18 kwietnia 2021r.
Ograniczeniu podlega też praca stacjonarna oddziałów przedszkolnych.
Podstawa prawna: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065101.pdf

_______________________________________________________________________________________

OD DNIA 19 KWIETNIA 2021 DO PRACY STACJONARNEJ WRACAJĄ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE.
POZOSTAŁE OBOSTRZENIA W FUNKCJONOWANIU SZKÓŁ I PLACÓWEK ZOSTAJĄ PRZEDŁUŻONE DO 25 KWIETNIA.

ZOBACZ STRONĘ MEiN


________________________________________________________________

W OKRESIE OD 26 DO 30 KWIETNIA 2021 R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORKU STARYM WPROWADZA SIĘ HYBRYDOWY CZYLI NAPRZEMIENNY TRYB NAUCZANIA DLA KLAS I - III.
W TYM OKRESIE KLASA I UCZY SIĘ STACJONARNIE (W SZKOLE), A KLASY II i III UCZĄ SIĘ W SYSTEMIE ZDALNYM.

OD 4 MAJA 2021 R. WRACA NAUKA STACJONARNA DLA UCZNIÓW KLAS I - III
__________________________________________________________________________

W OKRESIE OD 17 DO 28 MAJA WPROWADZA SIĘ HYBRYDOWY CZYLI NAPRZEMIENNY TRYB NAUCZANIA DLA KLAS IV - VIII, ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM:
17 - 21.05.2021r.:
- stacjonarnie uczą się klasy: IV, VIB i VIII,
- zdalnie uczą się klasy: V, VIA i VII.
24 - 28.05.2021r.:
- stacjonarnie uczą się klasy: V, VIA i VII,
- zdalnie uczą się klasy: IV, VIB i VIII.

Od 31 maja do końca roku szkolnego tj. 25 czerwca planowana jest stacjonarne nauczanie w szkole dla wszystkich uczniów.
________________________________________________________________________

OD DNIA 31 MAJA 2021 R. WSZYSTKIE KLASY WRACAJĄ DO NAUCZANIA STACJONARNEGO.
ZAJĘCIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY WEDŁUG DOTYCHCZASOWEGO PLANU.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


DZIENNIK ELEKTRONICZNY - SP BOREK STARY

Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=86     Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=87     Intertele

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zarządzenie o dodatkowych dniach wolnych w roku szkolnym 2020/2021


Pomoc Unii Europejskiej


W naszej szkole znajdują się: pracownia komputerowa oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, których zakup był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty unijneW naszej szkole zostały zrealizowane następujące projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Kurs doskonalący dla nauczycieli w zakresie języka angielskiego (2008).
2. Więcej języka angielskiego w szkołach wiejskich (2008/2009).
3. Kurs szybkiego czytania i technik uczenia się dla uczniów Szkoły Podstawowej w Borku Starym (2009/2010).
4. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy (2009-2011).
5. Łatwiejszy start – utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat z miejscowości Borek Stary (2009-2012).
6. Przez zabawę i naukę z indywidualizacją – indywidualizacja nauczania w klasach I – III (2012/2013).
7. Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego (2017/2018).
8. Szklanka mleka (2009 do 2017).
9. Owoce i warzywa w szkole (2010 do 2017).
10. Program dla szkół (owoce, warzywa, mleko dla uczniów) - 2017 do nadal.
11. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020 - zobacz: https://tyczyn.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-342-2130
12. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zobacz: https://tyczyn.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-342-2170

Sukces w ogólnopolskim konkursie ''Kosmos w oczach dziecka''
PHP-NukePo raz czwarty Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowało konkurs plastyczny pod hasłem „Kosmos w oczach dziecka”.
Jego celem było popularyzowanie wiedzy o kosmosie, pobudzanie inwencji twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz prezentacja talentów plastycznych przedszkolaków.
Konkurs adresowany był do dzieci 3-6 letnich z oddziałów przedszkolnych z całej Polski.
W konkursie wzięło udział 136 prac, wśród nich między innymi znalazła się praca Antoniego Jońca, wychowanka Punktu Przedszkolnego która, zajęła I miejsce.
Gratulujemy Antosiowi odniesionego sukcesu i życzymy owocnego rozwijania pasji artystycznych.

                                                                                                                             Elżbieta Kociubińska

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Sukces świetliczaków w konkursie na pisankę wielkanocną
PHP-NukeUczniowie naszej świetlicy wzięli udział w wojewódzkim konkursie plastycznym pt.  „Pisanka Wielkanocna”.  Wychowankowie wykonali prace płaskie, z wykorzystaniem wielu technik plastycznych.
Celem tego konkursu było; pielęgnowanie tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych, kultywowanie tradycji robienia ozdób świątecznych, doskonalenie umiejętności twórczych, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej u dzieci.
W dniu 14 kwietnia 2021 r. zebrało się jury konkursu zorganizowanego przez Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy. Jurorzy pracowali w składzie: Izabela Fac– Sekretarz Kapituły Wielkiego Przeoratu Polski, Jan Szmyd– przedstawiciel partnera konkursu N-Baria Komora Normobaryczna w Rzeszowie, Monika Homa– pracownik Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
(Czytaj więcej... | 2668 bajtów więcej | Wynik: 0)
Strażacy odwiedzili naszą szkołę
PHP-NukeW dniu 12 maja naszą szkołę odwiedzili mili Goście z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku Starym: Prezes Zarządu - Jerzy Biega oraz dwie Panie druhny.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas I-III oraz przedszkolaki.
Goście w ciekawy sposób przybliżyli uczniom specyfikę pracy strażaka, jednocześnie prezentując strój i podręczny sprzęt. Opowiedzieli nam o niebezpiecznych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz w jaki sposób należy się zachowywać, by zapobiec tym zagrożeniom.
W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy podczas wypadków samochodowych, jaki i asyście w czasie różnych akcji.
Strażacy zapoznali uczniów z sytuacjami, w których należy wezwać straż pożarną, z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru oraz przypomnieli numery alarmowe do straży, policji i na pogotowie.
(Czytaj więcej... | 2744 bajtów więcej | Wynik: 0)
Grad nagród w konkursie ''Zakładka do książki''
PHP-NukeMiejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie zorganizowała konkurs plastyczny pt. "Zakładka do książki". Konkurs adresowany był do uczniów przedszkola oraz klas I–III  szkół podstawowych gminy Tyczyn.
Celem konkursu było pobudzenie zainteresowania książką, popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej, ćwiczenie umiejętności wykorzystania i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych, odkrywanie przez dzieci własnych uzdolnień, a także kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego.
Uczniowie wykonywali prace dowolną techniką plastyczną. Wśród naszych uczniów powstały piękne prace i wspaniałe zakładki, które zostały nagrodzone oraz wyróżnione przez jury.
(Czytaj więcej... | 2580 bajtów więcej | Wynik: 0)
Światowy Dzień Wody 2021
PHP-NukeŚwiatowy Dzień Wody to istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi. Święto przypada każdego roku w dniu 22 marca. Zostało ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego głównym celem jest podnoszenie świadomości na temat  globalnych wyzwań wodnych przez podkreślenie znaczenia wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną otaczającego nas świata oraz  znaczenia wody w życiu człowieka.
Coroczne Święto Wody ma również zwracać uwagę na podejmowanie działań zmierzających do ochrony jej zasobów.
W bieżącym roku szkolnym uczniowie świetlicy włączyli się w ogólnopolską akcję: "Światowy Dzień Wody z PAH". Polska Akcja Humanitarna (PAH) jest organizacją pozarządową działającą od 1992 roku.
Misją PAH jest uczynić świat lepszym poprzez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych.
(Czytaj więcej... | 4154 bajtów więcej | Wynik: 0)
Świetlicowy konkurs ''Wielkanocne tradycje''
PHP-NukePrzed świętami wielkanocnymi w naszej świetlicy szkolnej odbył się konkurs pt. „Wielkanocne tradycje”. Głównym celem konkursu było kultywowanie świątecznych tradycji, rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych uczniów, promowanie twórczości dziecięcej oraz integracja dzieci przez sztukę.
W konkursie wzięło udział 19 uczniów z klas I-III, którzy stworzyli piękne prace wielkanocne, takie jak: kartki, pisanki oraz prace płaskie. Jury konkursowe dokonało oceny prac uwzględniając następujące kryteria: pomysłowość, technikę i różnorodność, nowatorskie pomysły, wykorzystane materiały do dekoracji, wkład pracy własnej, estetykę i staranność oraz ogólne wrażenie. Po powrocie do szkoły odbyło się oficjalne rozdanie nagród i dyplomów.
Gratulujemy laureatom i życzymy wielu sukcesów w konkursach, zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych!
(Czytaj więcej... | 3050 bajtów więcej | Wynik: 0)
Sukces w ogólnopolskim konkursie ''Bajkowa kraina''
PHP-Nuke
Dużym sukcesem dla naszych wychowanków zakończył się udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bajkowa Kraina” zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu.
W konkursie wzięły udział dzieci z Punktu Przedszkolnego mieszczącego się w naszej szkole oraz dzieci z klasy "0".
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że:

I miejsce zajęła Kinga Trzyna z Punktu Przedszkolnego przygotowana pod kierunkiem Pani Elżbiety Kociubińskiej,

II miejsce zdobyła Magdalena Chrzan z zerówki,

III miejsce – Alicja Joniec z zerówki.

(Czytaj więcej... | 1726 bajtów więcej | Wynik: 0)
Nagrody dla Filipa i Julii w konkursie ''Kredki 2021''
PHP-NukeKonkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pogranicza „KREDKI 2021” został zorganizowany przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
Skierowany był on do uczniów szkół podstawowych oraz uczestników zajęć pozaszkolnych z regionów pogranicza: woj. podkarpackie, kraj: koszycki, preszowski, obwód: lwowski, zakarpacki.
Głównym celem konkursu było poszukiwanie talentów plastycznych, promowanie utalentowanej młodzieży i dzieci wrażliwych estetycznie i aktywnych twórczo, a także inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych oraz podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych. Wśród autorów 50 nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej świetlicy - Filip Kłosowski z klasy I i Julia Pluta z klasy II.
(Czytaj więcej... | 1974 bajtów więcej | Wynik: 0)
Sukces w ogólnopolskim konkursie ''Życie bajką jest''
PHP-Nuke“Podróż po wirtualnym świecie bajki” to tegoroczny temat przewodni XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Ireny Kwinto „Życie bajką jest" zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim.
Uczniowie naszej świetlicy wzięli w nim udział przedstawiając za pomocą przeróżnych technik plastycznych swoich ulubionych bohaterów z kreskówek telewizyjnych, YouTuba i programów komputerowych.
Już sami organizatorzy zauważyli, że: "Dzisiejszy świat daje nieograniczoną możliwość dotarcia do ulubionych bohaterów i postaci, które inspirują, są wzorem do naśladowania, niosą pomoc, pozytywne wartości, przynoszą uśmiech i radość."
Uczestnicy konkursu pokazali fragment świata, który jest im bliski i który towarzyszy im na co dzień.
(Czytaj więcej... | 2173 bajtów więcej | Wynik: 0)
Ogólnopolski sukces w konkursie ''Przyroda budzi się wiosną''
PHP-NukeOrganizatorem VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Przyroda budzi się Wiosną" było Przedszkole Publiczne w Boguchwale. Na konkurs wpłynęło 92 prace z przedszkoli z całej Polski.
Komisja dokonała oceny prac biorąc pod uwagę samodzielność przy wykonywaniu pracy, kreatywność, estetykę, zgodność z tematem. Po przeprowadzeniu ich analizy, wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach wiekowych wśród których znalazły się prace naszych wychowanków z Punktu Przedszkolnego.
W kategorii wiekowej 3-4 latki I miejsce zajęła Amelia Kołacz, natomiast w kategorii wiekowe 5-6 latki wyróżnienie zdobyła Kinga Trzyna. Dziewczynkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                                             Elżbieta Kociubińska

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Potrójny sukces w ogólnopolskim konkursie na pisankę
PHP-NukeNierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka.
Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami.
Jajo od wieków było uważane za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione jajka, miały w sobie tajemniczą moc.
Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.
21 kwietnia 2021 r. odbyło się rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Pisanka Wielkanocna”, zorganizowanego przez Prabuckie Centrum Kultury i Sportu.
Uczniowie naszej świetlicy przygotowali wyjątkowe pisanki wykonane wieloma technikami plastycznymi. Wszystkie prace były piękne i wyjątkowe. Na konkurs wpłynęło 64 prace z całej Polski.
(Czytaj więcej... | 2440 bajtów więcej | Wynik: 0)
Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ''Przebudzenie wiosny''
PHP-NukeMiło nam poinformować, że w tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na pejzaż pt. „Przebudzenie wiosny”, organizowanym przez Dom Kultury w Przecławiu, wyróżnienie otrzymał Mateusz Szura z klasy I. Na konkurs wpłynęło 95 prac.
Komisja powołana przez organizatora wyłoniła laureatów przyznając wyróżnienie jednemu z naszych uczniów. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, doskonalenie umiejętności posługiwania się technikami malarskimi, ukazanie niezwykłości przebudzenia się wiosny w krajobrazie oraz rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli, doznań środkami wyrazu plastycznego.
Mateuszkowi serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

                                                                                                                                      Monika Kopeć

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Ekologiczne przesłanie plastyka
PHP-NukeDziałania artystyczne często uwrażliwiają i poruszają ważne dla nas tematy.
Bardzo istotnym zagadnieniem dla całej ludzkości jest kondycja naszej planety.
Obchodzone niedawno święto - Dzień Ziemi było doskonałą okazją promowania postaw proekologicznych i proklimatycznych wśród ludzi żyjących na Ziemi. Święto to, przypomina nam o naszej więzi z naturą, możliwościami ochrony przyrody i klimatu.
Na lekcjach plastyki szóstoklasiści w celu zachęcania do pożądanych zachowań stworzyli według swoich pomysłów i przemyśleń, plakaty promujące ekologiczne zachowania. Zapraszam do obejrzenia prac.

                                                                                                                        Magdalena Kawa-Szpala

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Dzień Flagi 2021
PHP-Nuke2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
My także postanowiliśmy uczcić nasze barwy ojczyste - po całym tygodniu zajęć poświęconych poznawaniu naszych symboli narodowych i najważniejszych miejsc w Polsce, zorganizowaliśmy skromne obchody tego święta w przedszkolu.
Przedszkolaki w czasie zajęć miały okazję przypomnieć sobie symboliczną wymowę barw polskiej flagi i to, jak symbole narodowe szanować. W programie znalazły się okolicznościowe wiersze i znane piosenki. Na zakończenie, w postawie na baczność, cała społeczność zaśpiewała wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego.

                                                                                                                             Elżbieta Kociubińska

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!
PHP-NukeTe charakterystyczne okrzyki przypominamy sobie obchodząc kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku mija 230 lat od tego wielkiego wydarzenia, kiedy to posłowie Sejmu Czteroletniego w dniu 3 maja 1791r. na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalili przez aklamację nową Ustawę Rządową.
Była to pierwsza w Europie i druga na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, tak nowoczesna ustawa. Konstytucja 3 Maja została uchwalona 19 lat od I rozbioru Polski.
Nazywana „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny” była próbą ratowania upadającej Rzeczypospolitej i przejawem największej troski o przyszłość państwa.
Jej twórcy: król Stanisław August Poniatowski, marszałek Sejmu Stanisław Małachowski, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, zdawali sobie sprawę, że bez reform państwo upadnie.
(Czytaj więcej... | 4548 bajtów więcej | Wynik: 5)
Kartki wielkanocne na szczytny cel
PHP-NukeW okresie Świąt Wielkanocnych klasa "0" brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Freblowskim „Kartka Wielkanocna” organizowanym przez Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie. Mimo iż dziewczynki nie zajęły czołowych miejsc, to zostały nagrodzone.
Wiktoria Sikorska, Lena Ślusarska i Martyna Szura otrzymały dyplomy za udział w konkursie oraz książeczki do kolorowania i czytania. Ich prace zostały przekazane podopiecznym Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.

                                                                                                           Elżbieta Koniewicz

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Wyróżnienie Antoniny w konkursie ''Mój własny anioł''
PHP-Nuke
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza wychowanka Antonina Krasnopolska z Punktu Przedszkolnego została wyróżniona w konkursie plastycznym „Mój własny anioł”.
Konkurs zorganizowany był już po raz XI przez Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie.
Tegorocznym hasłem przewodnim były słowa wyśpiewane przez legendarnego wokalistę zespołu Dżem – Ryszarda Riedla „Mama powiedziała mi, że każdy ma swojego anioła, że każdy ma i będzie go miał".
Celem konkursu było:

• inspirowanie do pracy twórczej;
• rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
• rozbudzanie fantazji;
• popularyzacja działań plastycznych.

(Czytaj więcej... | 1934 bajtów więcej | Wynik: 0)
Zwycięstwo Martyny w ogólnopolskim konkursie
PHP-Nuke17 marca 2021 r został rozstrzygnięty Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Bohaterowie wierszy Juliana Tuwima”. Jego organizatorem było  Miejskie Przedszkole nr 6 im. Juliana Tuwima w Sochaczewie. Ocenie poddano 91 prac dzieci w wieku 6 lat.
Członkowie komisji przyjmując za kryterium oceny samodzielność w wykonaniu pracy, zgodność z tematem, kreatywność w ujęciu tematu, wartość artystyczną i estetyczną pracy, dokonali wyboru najładniejszych prac.
Bardzo nas cieszy, że praca  naszej wychowanki – Martyny Szura (klasa "0") -  zajęła
I miejsce.
(Czytaj więcej... | 1805 bajtów więcej | Wynik: 0)
Sukces Ingi w konkursie ''Geometryczna zima''
PHP-NukeMiło nam poinformować, że 15 marca 2021 roku rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Geometryczna Zima”, który organizowany był przez Przedszkole Miejskie nr 4 w Łukowie.
III miejsce zajęła Inga Chyłek z zerówki.
Gorąco gratulujemy i życzymy kolejnych nagród.

                                                                                                           Elżbieta Koniewicz

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Sukces Alicji w konkursie o czterech porach roku
PHP-NukeWychowankowie zerówki brali udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: „Cztery pory roku w oczach dziecka – inne zimy, inne zabawy”, organizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 7 w Słupsku. Celem konkursu było  zapoznanie z pięknem polskiej przyrody niezależnie od pory roku,  zachęcenie do czynnego wypoczynku na łonie natury, wyrabianie postaw proekologicznych oraz rozwijanie umiejętności przekazywania swoich wrażeń i emocji za pomocą środków plastycznych. W konkursie wzięło udział 45 placówek, które były reprezentowane przez dzieci w wieku od  6 lat  do 16 lat. W marcu  konkurs został rozstrzygnięty i okazało się, że I miejsce  w swojej  kategorii wiekowej zajęła Alicja Joniec – uczennica klasy „0”.  Bardzo się cieszymy i gratulujemy kolejnej  wygranej oraz życzymy następnych sukcesów.

                                                                                                                                Elżbieta Koniewicz

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Pierwszy Dzień Wiosny w przedszkolu
PHP-Nuke21 marca obchodzimy Pierwszy Dzień Wiosny, a także Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa – Dzień Kolorowej Skarpetki. W związku z tym, w piątek 19 marca dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w grach i zabawach związanych z wiosną, dowiedziały się o starym zwyczaju topienia Marzanny. Mimo wielu atrakcji najbardziej oczekiwaną częścią dnia było wyjście na spacer, podczas którego mogliśmy pożegnać zimę i powitać wiosnę. Dzieci radośnie maszerowały w wiosennym korowodzie, na czele którego widniała Marzanna, którą następnie pożegnaliśmy według tradycji.
Barwnym pochodem z gaikami wróciliśmy do przedszkola. W ten sposób wszystkie dzieci chciały wyrazić swoją radość z przyjścia nowej pory roku. Dzieci w tym dniu poznały tradycje i zwyczaje związane z powitaniem wiosny.
(Czytaj więcej... | 2459 bajtów więcej | Wynik: 0)
Zerówka pożegnała zimę
PHP-Nuke21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Zgodnie z tradycją 22 marca dzieciaki z zerówki pożegnały zimę i przywitały wiosnę. Dzieci wraz z wychowawczynią przygotowały marzannę z makulatury i bibuły symbolizującą odchodzącą zimę.
Marzanna jest znana w Polsce od wieków. To słowiańska bogini, która była symbolem zimy i śmierci. Stąd właśnie wzięła się nazwa kukły, którą niszczymy w Pierwszy Dzień Wiosny.
Marzanna jako kukła jest symbolem odchodzącej zimy, a zwyczaj jej topienia lub palenia jest znany od dawna. Jeszcze w czasach pogańskich topienie marzanny odbywało się w czasie Jarego Święta, aby przywołać wiosnę, a utopienie jej miało także przynieść dobre plony w danym roku.
(Czytaj więcej... | 1973 bajtów więcej | Wynik: 0)
Światowy Dzień Zespołu Downa
PHP-NukeŚwiatowy Dzień Zespołu Downa przypada na 21 dzień 3 miesiąca, ponieważ dodatkowy trzeci chromosom w 21 parze chromosomów w komórkach człowieka powoduje występowanie tej wady genetycznej.
Dzieci  z zerówki włączyły się aktywnie w obchody Światowego Dnia Zespołu Downa.
Jako wyraz akceptacji, tolerancji, wrażliwości i szacunku, dzieci w dniu 22 marca założyły kolorowe skarpetki – „nie do pary” oraz wysłuchały bajki -  Bajka bez barier – Zespół Downa – „Tajemnica zaginionych ciasteczek” Aleksandry Chmielewskiej.
Następnie „wybrały się w podróż do „Ubieralolandii”, podczas której rozwiązywały różne zadania i zagadki.
(Czytaj więcej... | 1929 bajtów więcej | Wynik: 0)
Dzień Kobiet 2021
PHP-Nuke„Być kobietą, być kobietą…”

Szczęścia, uśmiechu, dużo radości, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, samych przyjemnych  w Twym życiu zdarzeń… tego i wiele innych ciepłych słów życzyli nasi mężczyźni wszystkim Paniom i Koleżankom.
8 marca z okazji „Dnia Kobiet” uczniowie ze świetlicy szkolnej wraz z przedstawicielami męskiej społeczności szkolnej  przygotowali miłą niespodziankę. Tym razem Mateusz, Kacper i Karol elegancko ubrani, recytowali wiersze, składali życzenia dziewczynom z każdej klasy częstując je cukierkami. Natomiast wszystkie nasze panie nauczycielki i pracujące w szkole otrzymały kwiaty.
(Czytaj więcej... | 2101 bajtów więcej | Wynik: 0)
Zdrowie i higiena w naszych rękach
PHP-NukeUczniowie naszej świetlicy brali udział w trzech zajęciach edukacyjnych dotyczących dbałości o zdrowie i higienę.
Pierwsze zajęcia pochodziły z projektu edukacyjnego Fundacji Ziko dla Zdrowia pt. „Zdrowie w Twoich rękach, czyli jak skutecznie zwalczyć smoka Brudo”. Projekt ten został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Głównym celem zajęć była: promocja zdrowego i higienicznego trybu życia, zdobycie wiedzy o zagrożeniu związanym z przenoszeniem się patogenów na rękach, zdobycie wiedzy na temat zasad higieny rąk: kiedy należy je myć i w jaki sposób oraz zdobycie umiejętności prawidłowego mycia rąk. Wyróżnikiem i swoistym „antybohaterem” projektu jest bajkowa postać smoka Brudo.
Jego historia, opowiedziana językiem dziecka, to świetny sposób na przyjazne i skuteczne przekazanie uczniom wiedzy o drobnoustrojach, które zagrażają naszemu zdrowiu i z którymi możemy skutecznie walczyć poprzez dokładne mycie rąk.
(Czytaj więcej... | 4452 bajtów więcej | Wynik: 0)
Szkolny konkurs "Ratuj język"


 
BIP
BIP


 
ODKRYWAMY TALENTY
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=78
 
CERTYFIKATY UZYSKANE PRZEZ SZKOŁĘ


 
SZKOŁA UBIEGAŁA SIĘ O ZNAK JAKOŚCI INTERKLASA 2008/2009
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63
 
ROK SZKOŁY W RUCHU
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=77
 
SZKOŁA UBIEGA SIĘ O CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=76
 
Zagłosuj na naszą stronę internetową!
Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
 
Interklasa 2007/2008 dla nasprzeczytaj artykuł na stronie Interklasy

 
Wokół Nas

Zobacz archiwalne numery
 
Matematyczny Punkt Widzenia

Zobacz archiwalne numery
 
Ostatnio dodane
12-05-2021
Sukces w ogólnopolskim konkursie "Kosmos w oczach dziecka"

12-05-2021
Sukces świetliczaków w konkursie na pisankę wielkanocną

12-05-2021
Strażacy odwiedzili naszą szkołę

06-05-2021
Grad nagród w konkursie "Zakładka do książki"

05-05-2021
Światowy Dzień Wody 2021

05-05-2021
Świetlicowy konkurs "Wielkanocne tradycje"

05-05-2021
Sukces w ogólnopolskim konkursie "Bajkowa kraina"

05-05-2021
Nagrody dla Filipa i Julii w konkursie "Kredki 2021"

05-05-2021
Sukces w ogólnopolskim konkursie "Życie bajką jest"

05-05-2021
Ogólnopolski sukces w konkursie "Przyroda budzi się wiosną"

04-05-2021
Potrójny sukces w ogólnopolskim konkursie na pisankę

04-05-2021
Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Przebudzenie wiosny"

04-05-2021
Ekologiczne przesłanie plastyka

04-05-2021
Dzień Flagi 2021

02-05-2021
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!

08-04-2021
Kartki wielkanocne na szczytny cel

23-03-2021
Wyróżnienie Antoniny w konkursie "Mój własny anioł"

23-03-2021
Zwycięstwo Martyny w ogólnopolskim konkursie

23-03-2021
Sukces Ingi w konkursie "Geometryczna zima"

22-03-2021
Sukces Alicji w konkursie o czterech porach roku

22-03-2021
Pierwszy Dzień Wiosny w przedszkolu

22-03-2021
Zerówka pożegnała zimę

21-03-2021
Światowy Dzień Zespołu Downa

15-03-2021
Dzień Kobiet 2021

09-03-2021
Zdrowie i higiena w naszych rękach

 
Kącik BHP
 
Co słychać w unijnym przedszkolu?
Intertele
 
Artykuły starsze
26-02-2021
Podwójny sukces w konkursie o Misiu Uszatku

26-02-2021
Warsztaty ekologiczne w przedszkolu

26-02-2021
Sukces Ingi w konkursie "Na tropie legend"

24-02-2021
Międzynarodowy Program Edukacyjny "Lekturki spod chmurki"

22-02-2021
Konkurs "Ratuj język" rozstrzygnięty

15-02-2021
Smakowite zabawy w świetlicy

15-02-2021
Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

15-02-2021
Lekcja plastyki z dziełami mistrzów i fotografią

15-02-2021
Walentynki 2021 w świetlicy i klasie III

12-02-2021
Walentynki 2021 w przedszkolu

12-02-2021
Odśnieżanie dachu

08-02-2021
Sukces w konkursie "Moja wymarzona choinka"

 
Pomóż głodnym dzieciom!!!
Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
 
Archiwum artykułów

Archiwum od dnia 21-11-2019
Archiwum od dnia 16-05-2018
Archiwum od dnia 20-05-2016
Archiwum od dnia 24-10-2014
Archiwum od dnia 27-03-2013
Zobacz nowsze archiwum
Zobacz starsze archiwum
 
Internetowy słownik online
Słownik angielski
 
Linki
Przydatne linki
 
Ostatnia aktualizacja
16-05-2021
 
Copyright © 2006
by Szkoła Podstawowa w Borku Starym
Wszelkie prawa zastrzeżoneWeb site powered by PHP-NukePowered by PHP-NUKE


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.26 sekund

:: Elektro phpbb2 style by Totoelectro :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::