Szkola Podstawowa w Borku Starym
::  Strona główna  ::  Dokumenty szkoły  ::  Nauczyciele  ::  Kontakt  ::
Menu
Strona główna
Uczniowie
Nauczyciele
Dokumenty Szkoły
Rada Rodziców
Podział godzin
Kółka zainteresowań
Zajęcia dodatkowe
SKS
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
TERMINY WYWIADÓWEK
STOŁÓWKA
Czas trwania lekcji
 
Intertele
Intertele
 
REKRUTACJA
 
NASZA SZKOŁA UCZESTNICZY W KONKURSIE PIXERS
Pixers


 
NASZA SZKOŁA REALIZUJE PROGRAMY - PROJEKTY:
Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 
Tabliczka mnożenia
 
Popraw swoją ortografię i nie tylko
Intertele
 
KĄCIK MŁODEGO GRAFIKA
Prace naszych uczniów w konkursie "Polskie bajanie"
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Prace konkursowe "Jan Paweł II - w sercu i pamięci"
Prace konkursowe "Siecio-Żelki"
Prace konkursowe DBI
Komputerowe kartki świąteczne
 
Wyjeżdżasz za granicę?

Przeczytaj!
 
WIADOMOŚCI
Wejdź na stronę
Wejdź na stronę 
Wejdź na stronę
 
Galerie
Wzorowi w I półroczu 2018/2019
Wzorowi w roku szkolnym 2017/2018
Wzorowi w I półroczu 2017/2018
Wzorowi w roku szkolnym 2016/2017
Wzorowi w I półroczu 2016/2017
Wzorowi w roku szkolnym 2015/2016
Prace naszych uczniów w konkursie "Polskie bajanie"
Wzorowi w I półroczu 2015/2016
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Wzorowi w roku szkolnym 2014/2015
Wzorowi w I półroczu 2014/2015
Wzorowi w roku szkolnym 2013/2014
Wzorowi w I półroczu 2013/2014
Wzorowi w roku szkolnym 2012/2013
Wzorowi w I półroczu 2012/2013
Wzorowi w roku szkolnym 2011/2012
Komputerowe kartki wielkanocne 2012
Wzorowi w I półroczu 2011/2012
Wzorowi w roku szkolnym 2010/2011
Wzorowi w I półroczu 2010/2011
Wzorowi w roku szkolnym 2009/2010
Wzorowi w I półroczu 2009/2010
Wzorowi w roku szkolnym 2008/09
Wzorowi w I półroczu 2008/09
Wzorowi w roku szk. 2007/08
XXIV Rajd Pieszy
Wzorowi w I półroczu 2007/08
Dzień Matki 2005
Rajd Hermanowa 2005
Zakończenie roku 2005
Jasełka 2005
Dzień Babci i Dziadka 2006
Święto Wiosny 2006
Rajd Budziwój 2006
Najlepsi w roku szk. 2005/06
XXII Rajd Kielnarowa 2006
Jasełka 2006
Wzorowi w roku szk. 2006/07
 
O Borku Starym
Historia
Walory krajobrazu
Walory szaty roślinnej
Świat zwierzęcy
Wody podziemne, gleby, kopaliny
Drogi
Walory architektury wiejskiej
Miejsca, osoby i przedmioty kultu
Gwara w Borku Starym
Autorytety
 
Izba Pamiątek Przeszłości
Ocalić od zapomnienia
Napisali o Izbie
Zobacz
 
Humor

Humor szkolny
Humor zeszytów
 
Dziecko w sieci
Dziecko w sieci - wejdź na stronę www.Dzieckowsieci.pl
 
E-mail
 
Informacja PZU SA

Informacja dla rodziców
 
Przyjaciele Szkoły
Podziękowania dla ...
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 
Program Ślady Przeszłości

 Nasz udział 2006/07
 Prezentacja w stolicy 2007
 Nasz udział 2007/08
przeczytaj artykuł na stronie Podkarpackiego Kuratora oświaty

 Nasz udział 2008/09
 Nasz udział 2009/10
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Wejdź na stronę www.ceo.org.pl
 
INFORMATYZACJA PRACY SZKOŁY
Wpisał: Lucjan Osiadły


Oprócz standardowego oprogramowania biurowego (pakiet Microsoft Office), do zarządzania szkołą stosujemy następujące oprogramowanie specjalistyczne:

"Poradnik dyrektora i księgowego szkoły" -  program firmy Programowanie komputerów-Bohdan Orłowski".

Zawiera kompletną wiedzę prawną dotyczącą zarządzania placówką oświatowo-wychowawczą. Baza prawna jest aktualizowana raz na kwartał. Ponadto program zawiera wzory druków niezbędnych do prowadzenia wszystkich spraw związanych z oświatą.
Wyposażony w wyszukiwarkę pozwalającą szybko znależć potrzebny akt prawny, komentarze do niego oraz wzór dokumentu związany z danym aktem. Mocną stroną programu jest fakt, że wszystkie akty prawne prezentowane są w postaci tekstu jednolitego.

"Płace i kadry" - system kadrowo-płacowy firmy "Softres".
"Plan lekcji Optivum"
- program firmy "Vulcan" do komputerowego sporządzania podziału godzin.
Ułatwia on układanie tygodniowego rozkładu zajęć w szkole prowadzącej zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym. Osoba korzystająca z programu, uwolniona od konieczności panowania nad ogromem ściśle powiązanych ze sobą informacji, może skierować swój wysiłek na rozwiązywanie merytorycznego zadania - planowania racjonalnego wykorzystania czasu zespołów uczniowskich i nauczycieli z punktu widzenia wymogów procesu dydaktycznego, zasad higieny pracy umysłowej oraz warunków lokalowych.


"Świadectwa Optivum" - program firmy "Vulcan" przeznaczony do wypisywania świadectw dla uczniów klas IV - VI. Pozwala on wychowawcom na maksymalne skrócenie czasu poświęconego na pisanie świadectw szkolnych.
Nie wymaga on biegłości w posługiwaniu się komputerem ami znajomości żargonu informatycznego. Obrazy formularzy świadectw są cały czas widoczne na ekranie w oryginalnej postaci, a wypełnianie ich danymi może się odbywać wprost na nich. Program wyposażono w wygodny mechanizm wprowadzania ocen z zajęć. Nie trzeba się troszczyć o liczenie średnich i ustalanie uprawnień do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem.

"Oceny opisowe"
- program firmy "Mac Edukacja" wspomagający nauczycieli klas I - III przy formułowaniu opisowych ocen zachowania
i osiągnięć edukacyjnych uczniów. Program pozwala również na tworzenie wpisów do arkusza ocen.
Dołączony schemat oceniania zawierający około 1000 wyrażeń z różnych obszarów edukacji pomaga nauczycielowi skonstruować rzetelną i obiektywną ocenę opisową ucznia.
Nie wymaga on biegłości w posługiwaniu się komputerem ami znajomości żargonu informatycznego. Obrazy formularzy świadectw są cały czas widoczne na ekranie w oryginalnej postaci, a wypełnianie ich danymi może się odbywać wprost na nich. Program wyposażono w wygodny mechanizm wprowadzania ocen z zajęć. Nie trzeba się troszczyć o liczenie średnich i ustalanie uprawnień do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem.

Dołączony schemat oceniania zawierający około 1000 wyrażeń z różnych obszarów edukacji pomaga nauczycielowi skonstruować rzetelną i obiektywną ocenę opisową ucznia.

"Dokumentacja - zakłady żywienia zbiorowego" - program firmy "ODDK" wspomagający prawidłowy proces tworzenia dokumentacji sanitarnej według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej.
Program komputerowy umożliwiający prowadzenie dokumentacji GMP i GHP, zgodnej z przepisami unijnymi, na komputerze. Program obejmuje działalność zakładów żywienia zbiorowego, do których zalicza się kuchnia szkolna.
Zawiera instrukcje oraz formularze służące do dokonywania zapisów potwierdzających wykonanie danej czynności czy pomiaru – łatwy w obsłudze, posiada możliwość edytowania i wydruku instrukcji oraz dokumentacji.

"Ankiety"
- program firmy "Verlag Dashofer" do generowania ankiet do mierzenia jakości szkół. Posiada on również funkcję opracowywania ankiet.
Zawiera zbiór ankiet dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Osobny dział stanowią ankiety dotyczące postaw wobec używek.System bankowości internetowej umożliwiający dostęp do kont bankowych szkoły oraz zarządzanie przelewami i płatnościami drogą elektroniczną.
Program decydująco skraca czas poświęcony na obsługę szkolnego konta bankowego. Likwiduje też "papierową biurokrację" polegającą dotychczas na drukowaniu ogromnej ilości druków przelewów.
 Opiekun ucznia - posiada  skuteczne opcje filtrowania treści internetowych:
• blokuje dostęp do stron z przemocą, pornografią, satanizmem czy też z czatami    internetowymi,
• inteligentnie rozpoznaje treści przeglądanych stron zanim się jeszcze wyświetlą   i blokuje te, na których występują zakazane słowa,
• może zablokować możliwość korzystania z komunikatorów internetowych jak gadu-gadu, tlen i inne,
• blokuje możliwość pobierania z Internetu wybranych rodzajów dokumentów oraz programów,
• istnieje możliwość czasowego zablokowania dostępu do Internetu na wybranych stanowiskach komputerowych.

 

Na stanowiskach komputerowych szkolnego centrum multimedialnego zainstalowano program „CENZOR”. Program ten umożliwia kontrolę nad korzystaniem z zasobów Internet. Cenzor ogranicza dostęp do niecenzuralnych treści internetowych oraz wybranych czatów i komunikatorów. Główny nacisk został położony na strony z pornografią i przemocą oraz narkomanią, czyli wszystkie te, które mogą powodować zaburzenia w rozwoju psychicznym młodych internautów.

"Beniamin" firmy AKKORP - program służący do kontroli dostępu do zasobów Internetu. Aktywnie kontroluje przeglądane strony internetowe i blokuje dostęp do stron, które nie powinny być oglądane przez uczniów.

Beniamin posiada program konfiguracyjny, umożliwiający ustawienie podstawowych parametrów filtru internetowego, na przykład blokowanie dostępu do stron erotycznych, definiowanie tzw. "Białych stron", czasową deaktywację programu, itd.
 
Pakiet ArcaVir 2007 gwarantuje wszechstronne bezpieczeństwo systemu. Program pracuje w oparciu o nowoczesny silnik antywirusowy ArcaMultiEngine, który zawiera jedną z najbogatszych na świecie baz danych o wirusach, koniach trojańskich, robakach internetowych, programach typu spyware, adware, roskware oraz obiektach typu rootkit. ArcaVir wykorzystuje zaawansowane mechanizmy heurystyczne, które umożliwiają wykrywanie nowych, nieznanych jeszcze zagrożeń.
"Dziennik osiągnięć ucznia" - kształcenie zintegrowane - WSiP. Program wspomagający pisanie ocen opisowych dla uczniów klas
I - III. Ponadto umożliwia on systematyczne prowadzenie dziennika klasy. W dzienniku zbierane są informacje dotyczące osiągnięć, zachowania i rozwoju osobowego ucznia, a także dane o frekwencji ucznia w ciągu roku szkolnego.

"Druki IPS" - program do komputerowego wypełniania formularzy dokumentów wymaganych przez urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, banki itp. Program można aktualizować samodzielnie poprzez ściągnięcie ze stron internetowych najnowszych wzorów druków.

Program posiada wzory wszystkich obowiązujących druków ZUS, GUS, skarbowych oraz pracowniczych. Można je edytować i wypełniać komputerowo. Pozostaje tylko je wydrukować...
"Regulaminy w zakładzie pracy" - INFOR.
Program zawiera komentarze, porady, orzecznictwo, formularze druków oraz akty prawne potrzebne do tworzenia różnego typu regulaminów
w  każdym zakładzie pracy.
Program zawiera wzorcowe regulaminy jakie powinny się znaleźć w każdym zakładzie pracy. Dzięki możliwości ich edycji można je dostosować do potrzeb danego zakładu.


Program "Płatnik" umożliwiający tworzenie i wysyłanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS.

Inne programy takie jak: "SIO", "Hermes" itp.

Wszystkie wymienione wyżej programy w znaczący sposób wspomagają pracę szkoły. Przede wszystkim skracają czas poświęcony na tworzenie dokumentacji szkolnej.
Dyrektor szkoły szybciej i sprawniej tworzy niezbędne dokumenty, a plan lekcji nie jest już efektem nieprzespanych nocy.
Księgowa, po sprawnym przygotowaniu list płac, więcej czasu może poświęcić na inne równie ważne czynności służbowe. Ponadto, dzięki łączności między programem płacowym a "Płatnikiem" nie trzeba tworzyć tych samych plików dwukrotnie, a są one po prostu automatycznie eksportowane. Komunikacja z ZUS-em odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
System bankowości internetowej oprócz oszczędności czasu, w sposób autentyczny przyczynia się do oszczędności papieru, który wcześniej był używany do drukowania stosów przelewów.
Nauczyciele nie muszą już ćwiczyć palców przed pisaniem świadectw, a same świadectwa napisane są czytelnie i kształtnym pismem.
Korzystając z programu "Dokumentacja - zakłady żywienia zbiorowego", wystarczy tylko dostosować wzory dokumentacji sanitarnej według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej do warunków stołówki w danej szkole.
Ważną rolę pełnią programy zabezpieczające uczniów przed dostępem do stron internetowych zawierających treści niepożądane. "Opiekun ucznia", "Cenzor" oraz "Beniamin" stoją na straży moralności dzieci szkolnych.
Podobną rolę, ale w zabezpieczeniu szkolnych komputerów przed wirusami pełni program ArcaVir.
Ogromną znaczenie w komunikacji szkoły z uczniami a przede wszystkim z rodzicami ma strona internetowa szkoły. Na niej znajdują się wszystkie aktualności z życia szkoły oraz wszelkie inne materiały, które cieszą się dużą popularnością. Strona internetowa ma duże znaczenie w procesie integracji środowiska szkolnego z lokalnym.

Prawa autorskie © Szkola Podstawowa w Borku Starym Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-01-26 (2138 odsłon)

[ Wróć ]
Copyright © 2006
by Szkoła Podstawowa w Borku Starym
Wszelkie prawa zastrzeżoneWeb site powered by PHP-NukePowered by PHP-NUKE


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.07 sekund

:: Elektro phpbb2 style by Totoelectro :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::