Szkola Podstawowa w Borku Starym
::  Strona główna  ::  Dokumenty szkoły  ::  Nauczyciele  ::  Kontakt  ::
Menu
Strona główna
Uczniowie
Nauczyciele
Dokumenty Szkoły
Rada Rodziców
Podział godzin
Kółka zainteresowań
Zajęcia dodatkowe
SKS
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
TERMINY WYWIADÓWEK
STOŁÓWKA
Czas trwania lekcji
 
Intertele
Intertele
 
REKRUTACJA
 
NASZA SZKOŁA UCZESTNICZY W KONKURSIE PIXERS
Pixers


 
NASZA SZKOŁA REALIZUJE PROGRAMY - PROJEKTY:
Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 
Tabliczka mnożenia
 
Popraw swoją ortografię i nie tylko
Intertele
 
KĄCIK MŁODEGO GRAFIKA
Prace naszych uczniów w konkursie "Polskie bajanie"
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Prace konkursowe "Jan Paweł II - w sercu i pamięci"
Prace konkursowe "Siecio-Żelki"
Prace konkursowe DBI
Komputerowe kartki świąteczne
 
Wyjeżdżasz za granicę?

Przeczytaj!
 
WIADOMOŚCI
Wejdź na stronę
Wejdź na stronę 
Wejdź na stronę
 
Galerie
Wzorowi w I półroczu 2018/2019
Wzorowi w roku szkolnym 2017/2018
Wzorowi w I półroczu 2017/2018
Wzorowi w roku szkolnym 2016/2017
Wzorowi w I półroczu 2016/2017
Wzorowi w roku szkolnym 2015/2016
Prace naszych uczniów w konkursie "Polskie bajanie"
Wzorowi w I półroczu 2015/2016
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Wzorowi w roku szkolnym 2014/2015
Wzorowi w I półroczu 2014/2015
Wzorowi w roku szkolnym 2013/2014
Wzorowi w I półroczu 2013/2014
Wzorowi w roku szkolnym 2012/2013
Wzorowi w I półroczu 2012/2013
Wzorowi w roku szkolnym 2011/2012
Komputerowe kartki wielkanocne 2012
Wzorowi w I półroczu 2011/2012
Wzorowi w roku szkolnym 2010/2011
Wzorowi w I półroczu 2010/2011
Wzorowi w roku szkolnym 2009/2010
Wzorowi w I półroczu 2009/2010
Wzorowi w roku szkolnym 2008/09
Wzorowi w I półroczu 2008/09
Wzorowi w roku szk. 2007/08
XXIV Rajd Pieszy
Wzorowi w I półroczu 2007/08
Dzień Matki 2005
Rajd Hermanowa 2005
Zakończenie roku 2005
Jasełka 2005
Dzień Babci i Dziadka 2006
Święto Wiosny 2006
Rajd Budziwój 2006
Najlepsi w roku szk. 2005/06
XXII Rajd Kielnarowa 2006
Jasełka 2006
Wzorowi w roku szk. 2006/07
 
O Borku Starym
Historia
Walory krajobrazu
Walory szaty roślinnej
Świat zwierzęcy
Wody podziemne, gleby, kopaliny
Drogi
Walory architektury wiejskiej
Miejsca, osoby i przedmioty kultu
Gwara w Borku Starym
Autorytety
 
Izba Pamiątek Przeszłości
Ocalić od zapomnienia
Napisali o Izbie
Zobacz
 
Humor

Humor szkolny
Humor zeszytów
 
Dziecko w sieci
Dziecko w sieci - wejdź na stronę www.Dzieckowsieci.pl
 
E-mail
 
Informacja PZU SA

Informacja dla rodziców
 
Przyjaciele Szkoły
Podziękowania dla ...
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 
Program Ślady Przeszłości

 Nasz udział 2006/07
 Prezentacja w stolicy 2007
 Nasz udział 2007/08
przeczytaj artykuł na stronie Podkarpackiego Kuratora oświaty

 Nasz udział 2008/09
 Nasz udział 2009/10
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Wejdź na stronę www.ceo.org.pl
 
KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ, OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH
KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

Konkursy o zasięgu szkolnym:

1. Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Uczestnicy konkursu musieli się wykazać wiedzą ogólną i szczegółową na temat krajów anglojęzycznych. Większość tej wiedzy uczniowie znaleźli w sieci Internet.
Uczestnictwo w konkursie polegało na wypełnieniu testu wielokrotnego wyboru oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania otwarte.


2. Konkurs na prezentację multimedialną zawierającą materiał z wybranych przedmiotów, do wykorzystania podczas lekcji.

3. Konkurs na promocję szkoły - zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej (plakatu) lub ułożenie wiersza-rymowanki promującego naszą szkołe. Wiele plakatów zostało wykonane z wykorzystaniem techniki komputerowej.


Konkursy o zasięgu gminnym:

1. Konkurs na prezentację multimedialną "Zjawiska fizyczne występujące w przyrodzie".

2. Konkurs na prezentację multimedialną "Walory przyrodnicze gminy Tyczyn".

3. Konkurs na prezentację multimedialną "Bogactwo lasów naszego regionu".

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH ZEWNĘTRZNYCH I ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ


Konkursy o zasięgu gminnym:

1. Gminny Konkurs Wiedzy dla uczniów klas I-III - I miejsce ucznia klasy drugiej Jakuba Zagórskiego (2009).

2. Konkurs na prezentację multimedialną "Bogactwo lasów naszego regionu" - wyróżnienie dla uczennicy Dominiki Filip (2009).

3. II miejsce ucznia klasy VI Michała Ślęczki w konkursie na prezentację multimedialną "Zwyczaje bożonarodzeniowe naszego regionu" (2009).

4. I miejsce Gabrieli Pietras i II Anny Pluta w konkursie kolęd i pastorałek "Hej kolęda, kolęda". Podkłady muzyczne zostały wykonane przy wykorzystaniu techniki komputerowej (2009).

5. III miejsce drużyny naszej szkoły (Aneta Krzanowska, Magdalena Pluta, Sylwia Siwiec) w V Quizie matematycznym dla uczniów gminy Tyczyn (2008).

6. III miejsce Sylwii Fuglewicz w Gminnym Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym dla uczniów klas szóstych (2008).

7. Konkurs na prezentację multimedialną "Zjawiska fizyczne występujące w przyrodzie"(2007) - uczniowie naszej szkoły zajęli dwa równorzędne pierwsze miejsca(Dominika Filip, Agata Kalita), a pięciu uczniów
zdobyło wyróżnienia(Paulina Filip, Patryk Jamrozek, Agnieszka Kowal, Kewin Makara, Miłosz Pluta).

8. Konkurs na prezentację multimedialną "Walory przyrodnicze gminy Tyczyn" - trzy pierwsze miejsca zdobyły: Aneta Krzanowska, Magdalena Pluta i Sylwia Siwiec, wszystkie z klasy VI. Wyróżnienia zdobyły: Dominika Filip, Sylwia Fuglewicz, Agnieszka Trzyna z kl. V oraz Izabela Marszałek z klasy VI.

9. 19 kwietnia 2007 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w IV gminnym "Quizie matematycznym", który odbył sie w Szkole Podstawowej w Budziwoju. W matematycznych zmaganiach naszą szkołę reprezentowali: Mateusz Biega, Piotr Czechowicz i Agata Kalita. Pojedynek między grupami był bardzo zacięty i wzbudzał wiele emocji. Liczyła się nie tylko wiedza ale także szybkość działania, spostrzegawczość i umiejętność pracy w zespole.
Nasi uczniowie zostawili w pokonanym polu wszystkich rywali i zdobyli I miejsce.

10. 15 stycznia 2007 r. w Szkole Podstawowej w Białej odbył się Gminny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy dla uczniów klas szóstych. Naszą szkołę reprezentowali: Agata Kalita i Piotr Czechowicz. Agata znalazła się w gronie laureatów i zajęła II miejsce.

11. Wielu uczniów naszej szkoły przejawia zainteresowania lingwistyczne. Chętnie startują w różnego rodzaju konkursach. 18 maja 2006 r. w Szkole Podstawowej w Hermanowej odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego. Występ naszej drużyny zakończył się pełnym sukcesem. Po rozwiązaniu wszystkich zadań i podsumowaniu wyników okazało się, że reprezentacja Szkoły Podstawowej w Borku Starym zajęłą I miejsce. Szkołę reprezentowali: Agata Kalita, Arkadiusz Nowak, Tomasz Pietras i Marcin Świst.


Konkursy wojewódzkie:

1. Udział 5 osób w IV Wojewódzkim Konkursie Informatycznym "Nauka z komputerem 2006": Anna Biega, Mateusz Biega, Paulina Filip, Agnieszka Kowal, Miłosz Pluta.

2. Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym "Nauka z komputerem 2008" dla uczennicy klasy V Sylwii Fuglewicz (2008).

3. I miejsce zespołu wokalnego w I Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Film do I etapu festiwalu oraz podkłady muzyczne zostały przygotowane na komputerach w pracowni informatycznej (2009).

4. Wyróżnienie w wojewódzkiej prezentacji projektu "Ślady Przeszłości-uczniowie adoptują zabytki" za projekt "O godny wizerunek polskiego orła" (2008). Podczas przygotowań i w trakcie uroczystości adopcji zabytku wykorzystano techniki komputerowe.

5. Nauczyciele pracujący w naszej szkole kładą duży nacisk na pracę z uczniem zdolnym. Poprzez stosowanie rożnorodnych, ciekawych form pracy zachęcają uczniów do poszerzania wiedzy w zakresie nauczanych przedmiotów.
Od kilku lat nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w różnego typu konkursach organizowanych na szczeblu gminy.

W roku 2007 nasza uczennica Agata Kalita zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i uzyskała tytuł finalisty. W roku 2009 Sylwia Fuglewicz zdobyła tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym, a Joanna Cyzio tytuł uczestnika etapu wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego.
Sukcesy naszych uczniów są jednocześnie sukcesami naszej szkoły i stały się ważnym ogniwem promocji szkoły w regionie.

Konkursy ogólnopolskie:

1. Wyróżnienie naszej szkoły Znakiem Jakości Interklasa na rok szkolny 2008/2009.

2. Pierwsze miejsce naszej szkolnej witryny internetowej w miesiącu wrześniu 2008 w konkursie prowadzonym przez Polski Portal Edukacyjny "Interklasa".

3. Udział w Ogólnopolskim Konkursie "Ślady Przeszłości - uczniowie adoptują zabytki" organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W roku szkolnym 2006/2007 do adopcji wybraliśmy stary młyn wodny, który znajduje się na granicy Borku Starego i Kielnarowej. W roku szkolnym 2007/2008 adopcją objęliśmy pomnik z 1913 roku, poświęcony powstańcom styczniowym. Obecnie przygotowujemy do adopcji sztandar PSL z okresu międzywojennego.
Projekty były realizowane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Janiny Trzyna. Uczniowie prezentowali dorobek zarówno na przeglądach wojewódzkich jak i na szczeblu ogólnopolskim w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Podczas prac nad projektem wykorzystywano techniki komputerowe a podsumowaniem działań były filmy DVD oraz prezentacje multimedialne.

4. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Czysty Las" organizowanym przez PGL Lasy Państwowe oraz Towarzystwo Przyjacół Lasu W warszawie. Po zwycięstwie w eliminacjach wojewódzkich nasze prace (prezentacja multimedialna oraz szczegółowe sprawozdanie z dokumentacją fotograficzną) zostały zakwalifikowane do rozgrywek centralnych. Uzyskaliśmy tytuł finalisty konkursu i zdobyliśmy cenne nagrody.

5. Nasi uczniowie osiągają dobre wyniki w nauce, o czym świadczą wyniki sprawdzianów w klasie szóstej. Począwszy od roku 2002 średnie wyniki naszych uczniów były prawie zawsze wyższe od średnich wyników w gminie, województwie i kraju.
Zestawienie wyników, opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, można zobaczyć na stronie:

http://wynikiegzaminow.pl/cke_2008.jsp?id=210164_sp#


Prawa autorskie © Szkola Podstawowa w Borku Starym Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-02-27 (1563 odsłon)

[ Wróć ]
Copyright © 2006
by Szkoła Podstawowa w Borku Starym
Wszelkie prawa zastrzeżoneWeb site powered by PHP-NukePowered by PHP-NUKE


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.10 sekund

:: Elektro phpbb2 style by Totoelectro :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::