Szkola Podstawowa w Borku Starym
::  Strona główna  ::  Dokumenty szkoły  ::  Nauczyciele  ::  Kontakt  ::
Menu
Strona główna
Uczniowie
Nauczyciele
Dokumenty Szkoły
Rada Rodziców
Podział godzin
Kółka zainteresowań
Zajęcia dodatkowe
SKS
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
TERMINY WYWIADÓWEK
STOŁÓWKA
Czas trwania lekcji
 
Intertele
Intertele
 
REKRUTACJA
 
NASZA SZKOŁA UCZESTNICZY W KONKURSIE PIXERS
Pixers


 
NASZA SZKOŁA REALIZUJE PROGRAMY - PROJEKTY:
Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 
Tabliczka mnożenia
 
Popraw swoją ortografię i nie tylko
Intertele
 
KĄCIK MŁODEGO GRAFIKA
Prace naszych uczniów w konkursie "Polskie bajanie"
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Prace konkursowe "Jan Paweł II - w sercu i pamięci"
Prace konkursowe "Siecio-Żelki"
Prace konkursowe DBI
Komputerowe kartki świąteczne
 
Wyjeżdżasz za granicę?

Przeczytaj!
 
WIADOMOŚCI
Wejdź na stronę
Wejdź na stronę 
Wejdź na stronę
 
Galerie
Wzorowi w I półroczu 2018/2019
Wzorowi w roku szkolnym 2017/2018
Wzorowi w I półroczu 2017/2018
Wzorowi w roku szkolnym 2016/2017
Wzorowi w I półroczu 2016/2017
Wzorowi w roku szkolnym 2015/2016
Prace naszych uczniów w konkursie "Polskie bajanie"
Wzorowi w I półroczu 2015/2016
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Wzorowi w roku szkolnym 2014/2015
Wzorowi w I półroczu 2014/2015
Wzorowi w roku szkolnym 2013/2014
Wzorowi w I półroczu 2013/2014
Wzorowi w roku szkolnym 2012/2013
Wzorowi w I półroczu 2012/2013
Wzorowi w roku szkolnym 2011/2012
Komputerowe kartki wielkanocne 2012
Wzorowi w I półroczu 2011/2012
Wzorowi w roku szkolnym 2010/2011
Wzorowi w I półroczu 2010/2011
Wzorowi w roku szkolnym 2009/2010
Wzorowi w I półroczu 2009/2010
Wzorowi w roku szkolnym 2008/09
Wzorowi w I półroczu 2008/09
Wzorowi w roku szk. 2007/08
XXIV Rajd Pieszy
Wzorowi w I półroczu 2007/08
Dzień Matki 2005
Rajd Hermanowa 2005
Zakończenie roku 2005
Jasełka 2005
Dzień Babci i Dziadka 2006
Święto Wiosny 2006
Rajd Budziwój 2006
Najlepsi w roku szk. 2005/06
XXII Rajd Kielnarowa 2006
Jasełka 2006
Wzorowi w roku szk. 2006/07
 
O Borku Starym
Historia
Walory krajobrazu
Walory szaty roślinnej
Świat zwierzęcy
Wody podziemne, gleby, kopaliny
Drogi
Walory architektury wiejskiej
Miejsca, osoby i przedmioty kultu
Gwara w Borku Starym
Autorytety
 
Izba Pamiątek Przeszłości
Ocalić od zapomnienia
Napisali o Izbie
Zobacz
 
Humor

Humor szkolny
Humor zeszytów
 
Dziecko w sieci
Dziecko w sieci - wejdź na stronę www.Dzieckowsieci.pl
 
E-mail
 
Informacja PZU SA

Informacja dla rodziców
 
Przyjaciele Szkoły
Podziękowania dla ...
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 
Program Ślady Przeszłości

 Nasz udział 2006/07
 Prezentacja w stolicy 2007
 Nasz udział 2007/08
przeczytaj artykuł na stronie Podkarpackiego Kuratora oświaty

 Nasz udział 2008/09
 Nasz udział 2009/10
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Wejdź na stronę www.ceo.org.pl
 
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
Wpisał: Lucjan Osiadły


Szkoła Podstawowa w Borku Starym funkcjonuje w środowisku wiejskim. To właśnie środowisko wywiera znaczny wpływ na kształtowanie postaw uczniów. Nauka w małej szkole ma zarówno wiele zalet ale i wady.
U wychowanków można zaobserwować objawy braku pewności siebie, nieśmiałość oraz trudności w nawiązywaniu kontaktów ze światem zewnętrznym.
Ważnym zadaniem szkoły jest podejmowanie takich działań, które zapobiegają wymienionym postawowm. Ważnym narzędziem w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest komputer. Zwiększa on w sposób zdecydowany możliwość doboru odpowiednich metod prowadzących do stopniowego osiągania zamierzonych celów.
Szkoła posiada duży potencjał w zakresie dostępu do nowoczesnych środków technicznych, takich jak: komputery, drukarka, skaner, aparat cyfrowy, kamera czy w końcu ogólnoświatowa sieć Internet. Wykorzystując te środki dajemy uczniom możliwość rozwijania ich ambicji edukacyjnych. Poprzez ich stosowanie wskazujemy na nowe, atrakcyjne źródła wiedzy.
Na mocy ustawy o systemie oświaty do szkoły uczęszczają zarówno uczniowie mający kłopoty z opanowaniem minimum programowego jak i uczniowie chcący poszerzać podstawową wiedzę i umiejętności zdobyte podczas lekcji.
Zadaniem szkoły jest dostosowanie metod i form nauczania do potrzeb wszystkich dzieci, które realizują obowiązek szkolny.
W naszej szkole komputery i inny wymieniony wyżej sprzęt techniczny udostępniamy wszystkim dzieciom, które mogą na nim pracować. Zajęcia z informatyki prowadzone są w klasach IV-VI, a chętne dzieci  z klas I - III uczęszczają na zajęcia z komputerem doskonalące umiejętność posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem komputerowym.

Jesienią 2008 roku realizowaliśmy projekt „Rozwijamy talenty”, w ramach którego dzieci z nauczania początkowego brały udział w zajęciach w pracowni komputerowej. Wykorzystywane było oprogramowanie, zakupione ze środków na realizację projektu. Ze względu na atrakcyjność oprogramowania, na dodatkowe zajęcia uczęszczały nawet wychowankowie „zerówki”. Uczniowie pracowali z następującym oprogramowaniem:
- „Bolek i Lolek na tropie zaginionej ortografii”,
- „1 2 3 Cyferki”,
- „ ABC z Reksiem”,
- „Liczę z Reksiem”,
- Ćwiczymy pamięć”,
- „Ćwiczymy szybkie myślenie”.

Na specjalne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (także w ramach powyższego projektu) uczęszczali uczniowie klas I – III, mający kłopoty w nauce. Dzięki wykorzystaniu wyżej wymienionych programów, znacznie podnieśli oni poziom swoich wiadomości i umiejętności.

Ponadto uczniowie wszystkich klas mają zajęcia z poszczególnych przedmiotów w pracowni komputerowej. Aktualnie szkoła posiada oprogramowanie wspomagające naukę zarówno w kształceniu zintegrowanym jak i w zakresie wszystkich przedmiotów w klasach IV – VI.
Spowodowało to, że technologia informacyjna jest znana i wykorzystywana przez wszystkie dzieci. Nie wszystkie dzieci mają komputer w domu więc szkoła stwarza dla tych dzieci jedyną możliwość dostępu do komputera i Internetu. Właśnie te dzieci często odrabiają swoje zadania domowe, korzystając z wiedzy zawartej w atlasach, encyklopediach czy w Internecie. A te możliwości mają w centrum multimedialnym w bibliotece szkolnej.

Do efektów bezpośrednich naszych działań możemy zaliczyć:

- zdobycie i rozwój nowych umiejętności,
- odkrywanie nowych obszarów zainteresowań uczniów,
- realizacja własnych potrzeb uczniów w zakresie rozwijania zainteresowań,
- wzrost wiary we własne siły,
- pozbycie się uczucia nieśmiałości i obawy w kontaktach ze światem zewnętrznym,
- poczucie sukcesu (nawet niewielkiego), które zachęca do dalszych działań przyczyniających się do poszerzania wiadomości i umiejętności.

Pracownia komputerowa jest otwarta nie tylko dla uczniów ale również dla nauczycieli, którzy chcą w nauczaniu swojego przedmiotu wykorzystać możliwości jakie daje komputer i Internet.
Do pracy z dziećmi wykorzystywane są gotowe multimedialne programy edukacyjne oraz materiały samodzielnie przygotowane przez nauczycieli i pochodzące z Internetu.

Nauczyciele wykorzystują Internet do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności poprzez kształcenie otwarte (e-learning). Między innymi szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa ukończył e-learningowy kurs pn. "Bezpieczeństwo w szkole",  a dyrektor szkoły "Higiena i bezpieczeństwo w szkole".
Kursy te były organizowane przez Studium Prawa Europejskiego.

Istotną formą pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych są różnego rodzaju konkursy, w tym również internetowe. Wykaz konkursów, w których brali udział uczniowie naszej szkoły znajduje się na podstronie "Konkursy organizowane przez szkołę, osiągnięcia uczniów w konkursach".

Jedną z lubianych form pracy podczas zajęć pozalekcyjnych jest redagowanie szkolnego miesięcznika matematycznego pt. "Matematyczny Punkt Widzenia". Uczniowie pod kierunkiem Jadwigi Sitek przygotowują materiały do kolejnych numerów pisma, przy okazji doskonaląc umiejętność pracy w edytorze tekstu.

W marcu 2008 uczniowie klas IV - VI przystąpili do udziału w kursie e-learningowym dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, który został zorganizowany przez Fundację Grupy TP.
Kurs składa się z 7 modułów, podejmujących następujące zagadnienia:
1. Internet (ogólne, podstawowe zagadnienia)
2. Udostępnianie danych osobowych
3. Znajomości w sieci
4. Niebezpieczne treści
5. Zasady kulturalnego korzystania z usług dostępnych w Internecie
6. Uzależnienie od Internetu
7. Wirusy.

Wielu uczniów ukończyło już ten kurs i w nagrodę otrzymali dyplomy.

Podsumowując, można stwierdzić, że w naszej szkole prowadzone są zajęcia dla wszystkich uczniów. Poprzez angażowanie ich do pracy w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki, u dziecka buduje się pozytywny obraz samego siebie. Budzi się poczucie własnej wartości, a to stwarza wszystkim równe szanse startu w samodzielne życie.

Prawa autorskie © Szkola Podstawowa w Borku Starym Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-02-28 (809 odsłon)

[ Wróć ]
Copyright © 2006
by Szkoła Podstawowa w Borku Starym
Wszelkie prawa zastrzeżoneWeb site powered by PHP-NukePowered by PHP-NUKE


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.07 sekund

:: Elektro phpbb2 style by Totoelectro :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::