Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!
Data: 02-05-2021 o godz. 00:00:00
Temat: PHP-Nuke


Te charakterystyczne okrzyki przypominamy sobie obchodząc kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku mija 230 lat od tego wielkiego wydarzenia, kiedy to posłowie Sejmu Czteroletniego w dniu 3 maja 1791r. na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalili przez aklamację nową Ustawę Rządową.
Była to pierwsza w Europie i druga na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, tak nowoczesna ustawa. Konstytucja 3 Maja została uchwalona 19 lat od I rozbioru Polski.
Nazywana „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny” była próbą ratowania upadającej Rzeczypospolitej i przejawem największej troski o przyszłość państwa.
Jej twórcy: król Stanisław August Poniatowski, marszałek Sejmu Stanisław Małachowski, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, zdawali sobie sprawę, że bez reform państwo upadnie.

Konstytucja, zgodnie z duchem oświecenia, wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Likwidowała liberum veto i wolną elekcję, uznawane powszechnie za główne przyczyny słabości i upadku państwa. Gwarantowała wolność religijną przyznając pierwszeństwo religii katolickiej. Zwiększała uprawnienia mieszczan, a chłopów brała w opiekę prawa. Tron Rzeczypospolitej miał być dziedziczny, a ustawy sejmowe przyjmowane większością głosów.
Uchwalenie Konstytucji było dowodem, że Polacy znaleźli siłę do wydobycia kraju z upadku. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. Stała się symbolem walki Polaków o suwerenność i niezawisłość państwa. Konstytucja przetrwała tylko 14 miesięcy.
Jej przeciwnicy zawiązali konfederację i doprowadzili do interwencji wojsk rosyjskich, czego następstwem był II rozbiór Polski w 1793r., a w 1795r. ostateczny upadek państwa. Rocznice uchwalenia Konstytucji świętowano do upadku państwa w 1795r.
W pierwszą rocznicę uroczyście wmurowany został kamień węgielny pod budowę Świątyni Opatrzności w Ujazdowie, która miała być wyrazem dziękczynienia za uchwalenie Ustawy Rządowej. W okresie zaborów świętowanie rocznic było zabronione we wszystkich zaborach.
Jednak w 1891r. Polacy obchodzili stulecie uchwalenia Konstytucji nie tylko w poszczególnych zaborach, ale również na emigracji. W 1919r. w odrodzonej Polsce rocznicę uchwalenia Konstytucji ustanowiono świętem narodowym, a w 1924r. dla upamiętnienia Konstytucji 3 Maja papież Pius XI ustanowił święto Matki Bożej Królowej Polski.
W okresie PRL święto zostało zdelegalizowane.
Dopiero w 1980r. odrodziła się tradycja niezależnego świętowania 3 Maja.
W 1990r. w wolnej Polsce przywrócone zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Od 2007r. Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest również na Litwie.

                                                                                                                                        Maria Horyń

Posłuchaj polskich patriotycznych pieśni:Artykuł jest z Szkola Podstawowa w Borku Starym
http://www.spborek.itl.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.spborek.itl.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1439