Szkola Podstawowa w Borku Starym
::  Strona główna  ::  Dokumenty szkoły  ::  Nauczyciele  ::  Kontakt  ::
Menu
Strona główna
Uczniowie
Nauczyciele
Dokumenty Szkoły
Rada Rodziców
Podział godzin
Kółka zainteresowań
Zajęcia dodatkowe
SKS
Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
TERMINY WYWIADÓWEK
STOŁÓWKA
Czas trwania lekcji
 
Intertele
Intertele
 
Procedury
 
REKRUTACJA
 
KOMUNIKATY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1
 
NASZA SZKOŁA REALIZUJE PROGRAMY - PROJEKTY:
Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 
Tabliczka mnożenia
 
Popraw swoją ortografię i nie tylko
Intertele
 
KĄCIK MŁODEGO GRAFIKA
Prace naszych uczniów w konkursie "Polskie bajanie"
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Prace konkursowe "Jan Paweł II - w sercu i pamięci"
Prace konkursowe "Siecio-Żelki"
Prace konkursowe DBI
Komputerowe kartki świąteczne
 
Galerie
Wzorowi w I półroczu 2021/2022
Wzorowi w roku szkolnym 2020/2021
Wzorowi w roku szkolnym 2019/2020
Wzorowi w I półroczu 2019/2020
Wzorowi w roku szkolnym 2018/2019
Wzorowi w I półroczu 2018/2019
Wzorowi w roku szkolnym 2017/2018
Wzorowi w I półroczu 2017/2018
Wzorowi w roku szkolnym 2016/2017
Wzorowi w I półroczu 2016/2017
Wzorowi w roku szkolnym 2015/2016
Prace naszych uczniów w konkursie "Polskie bajanie"
Wzorowi w I półroczu 2015/2016
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Wzorowi w roku szkolnym 2014/2015
Wzorowi w I półroczu 2014/2015
Wzorowi w roku szkolnym 2013/2014
Wzorowi w I półroczu 2013/2014
Wzorowi w roku szkolnym 2012/2013
Wzorowi w I półroczu 2012/2013
Wzorowi w roku szkolnym 2011/2012
Komputerowe kartki wielkanocne 2012
Wzorowi w I półroczu 2011/2012
Wzorowi w roku szkolnym 2010/2011
Wzorowi w I półroczu 2010/2011
Wzorowi w roku szkolnym 2009/2010
Wzorowi w I półroczu 2009/2010
Wzorowi w roku szkolnym 2008/09
Wzorowi w I półroczu 2008/09
Wzorowi w roku szk. 2007/08
XXIV Rajd Pieszy
Wzorowi w I półroczu 2007/08
Dzień Matki 2005
Rajd Hermanowa 2005
Zakończenie roku 2005
Jasełka 2005
Dzień Babci i Dziadka 2006
Święto Wiosny 2006
Rajd Budziwój 2006
Najlepsi w roku szk. 2005/06
XXII Rajd Kielnarowa 2006
Jasełka 2006
Wzorowi w roku szk. 2006/07
 
O Borku Starym
Historia
Walory krajobrazu
Walory szaty roślinnej
Świat zwierzęcy
Wody podziemne, gleby, kopaliny
Drogi
Walory architektury wiejskiej
Miejsca, osoby i przedmioty kultu
Gwara w Borku Starym
Autorytety
 
Izba Pamiątek Przeszłości
Ocalić od zapomnienia
Napisali o Izbie
Zobacz
 
Humor

Humor szkolny
Humor zeszytów
 
E-mail
 
Informacja PZU SA

Informacja dla rodziców
 
Przyjaciele Szkoły
Podziękowania dla ...
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 
Program Ślady Przeszłości

 Nasz udział 2006/07
 Prezentacja w stolicy 2007
 Nasz udział 2007/08
przeczytaj artykuł na stronie Podkarpackiego Kuratora oświaty

 Nasz udział 2008/09
 Nasz udział 2009/10
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Wejdź na stronę www.ceo.org.pl
 
Walory krajobrazu

Walory krajobrazu

     Borek Stary to nieduża wieś w gminie Tyczyn, będąca samodzielnym sołectwem, położona w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego, w bezpośredniej odległości - 15 km od jego stolicy - Rzeszowa. Zajmuje obszar około 1500 ha, z czego 75% powierzchni to użytki rolne, i liczy 1562 mieszkańców. Borek leży w okolicy 220 długości geograficznej wschodniej i 500 szerokości geograficznej północnej. Z rozległej pradoliny Wisłoka, do której wpada rzeka Strug wypiętrza się wał wzgórz o szerokoch grzbietach, malowanych mozaiką pól i połaci mieszanych lasów. Przez miłośników gór wysokich owe „wzgórza” są pogardliwie zwane „górami kapuścianymi”, ale choć może i trudno w to uwierzyć, to Borek przynależy już do Karpat Zewnętrznych, a dokładnie niewielkiej jednostki fizyczno-geograficznej – Pogórza Dynowskiego. To położenie stanowi o zrożnicowaniu rzeźby i budowy geologicznej obszaru.
Na wysokościach 230-360 m n.p.m. występują tutaj wzniesienia o różnych kierunkach i przebiegu grzbietów, różnym stopniu nachylenia stoków z licznymi dolinami. Znaczne powierzchnie stoków objęte są ruchami masowymi, tj osuwiskami i złaziskami.
Przez wieś przepływa rzeka Strug, która w dolnym biegu (u płd. krańca wsi) łączy się z płynącą od Hyżnego rzeczką Tatyną, natomiast w górnym biegu wpada do Wisłoka.
Borek od zachodu sąsiaduje z Kielnarową, z północy otacza go Chmielnik i Borówki, od wschodu Borówki i Brzezówka, a od południa graniczy z Borkiem Nowym. We wsi wyróżnia się kilka przysiółków: Podgórze, Kanadę, Nową Wieś, Lemierzyska, Budy, Pustki, Górę, Podkrólkę, Zawodzie, Podklasztor oraz cztery uroczyska: Depczak, Muchówki, Południak, Zapadzie. [Kłos 1998, 56] Przez Podkrólkę prowadziła w XI w. średniowieczna droga na Węgry.

     Wieś posiada względnie łagodne położenie. Otaczające ją wzniesienia o połogich grzbietach, pokryte mozaiką pól i niewielkich połaci mieszanych lasów sięgają wysokości 310-360 m.npm (Wzgórze klasztorne: 314,2 m.npm., Las Borkowski: 360,2 m.npm).[Kłos 1998, 55] Zbocza wzniesień rzeźbią mniejsze lub większe (całość Borku stanowi pradolinę Wisłoka) dolinki, rozliczne parowy, tworzące urokliwe uroczyska. Niektóre zbocza stoków objęte są osuwiskami. Wszystko to razem decyduje o niezwykłej malowniczości krajobrazu i niezapomnianych widokach.

     Pod względem fizycznym teren ten przynależy do Karpat - Karpat Zewnętrznych, regionu - Pogórza Środkowo-Beskidzkiego, a dokładnie niewielkiej jednostki fizyczno-geograficznej: Pogórza Dynowskiego, którego stanowi geograficzne centrum. [Mikroregion Dolina Strugu 1995, 5]
Różnice w budowie geologicznej w znacznym stopniu warunkują klimat, typ krajobrazu, rodzaj występujących tu minerałów i gleb, a tym samym wpływają na charakter świata roślin i zwierząt, co ma swoje odzwierciedlenie także w mowie zamieszkującej tu ludności.

     Stałe osadnictwo rolnicze pojawiło się na tych terenach ok. 5 tys. lat p.n.e. Archeologiczne badania wykopaliskowe przeprowadzone w latach 1984 - 1997 wykazały, że najstarsze znaleziska na tym terenie związane są z neolitem - przeł V-II w.p.n.e. i wczesną epoką brązu. [Z dziejów Tyczyna i regionu 1998, 12]

Trwająca prawie 7 tys. lat gospodarka człowieka wycisnęła piętno na tutejszym krajobrazie, nie mającym nic wspólnego z tym, który występował tu przed wiekami. Jest to typowy krajobraz przetworzony przez działalność człowieka - tzw. krajobraz kulturowy. Rozpoczynając od miejsc o najbardziej urodzajnych glebach, sprzyjającym ukształtowaniu terenu i korzystnym klimatycznie nachyleniu zboczy - wytrzebiono (szczególnie od XIV w.) stopniowo naturalne lasy Puszczy Karpackiej. [Mikroregion 1995, 14- 15]
Ponad 3/4 ogólnej powierzchni obejmują użytki rolne poddawane przekształceniom związanym z produkcją rolną . Wśród nich ok. 4% stanowią łąki z różnymi mieszankami traw; 14% powierzchni stanowią lasy i grunty leśne. [Szanse i bariery w rozwoju gmin 1997, 148]
Z rozszerzeniem upraw i wyrębem lasów łączyło się wysuszanie terenu, które znacznie wzmogło się w czasie masowych melioracji.

Prawa autorskie © Szkola Podstawowa w Borku Starym Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-03-25 (4197 odsłon)

[ Wróć ]
Copyright © 2006
by Szkoła Podstawowa w Borku Starym
Wszelkie prawa zastrzeżoneWeb site powered by PHP-NukePowered by PHP-NUKE


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.06 sekund

:: Elektro phpbb2 style by Totoelectro :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::