Szkola Podstawowa w Borku Starym
::  Strona główna  ::  Dokumenty szkoły  ::  Nauczyciele  ::  Kontakt  ::
Menu
Strona główna
Uczniowie
Nauczyciele
Dokumenty Szkoły
Rada Rodziców
Podział godzin
Kółka zainteresowań
Zajęcia dodatkowe
SKS
Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
TERMINY WYWIADÓWEK
STOŁÓWKA
Czas trwania lekcji
 
Intertele
Intertele
 
Procedury
 
REKRUTACJA
 
KOMUNIKATY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1
 
NASZA SZKOŁA REALIZUJE PROGRAMY - PROJEKTY:
Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 
Tabliczka mnożenia
 
Popraw swoją ortografię i nie tylko
Intertele
 
KĄCIK MŁODEGO GRAFIKA
Prace naszych uczniów w konkursie "Polskie bajanie"
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Prace konkursowe "Jan Paweł II - w sercu i pamięci"
Prace konkursowe "Siecio-Żelki"
Prace konkursowe DBI
Komputerowe kartki świąteczne
 
Galerie
Wzorowi w I półroczu 2021/2022
Wzorowi w roku szkolnym 2020/2021
Wzorowi w roku szkolnym 2019/2020
Wzorowi w I półroczu 2019/2020
Wzorowi w roku szkolnym 2018/2019
Wzorowi w I półroczu 2018/2019
Wzorowi w roku szkolnym 2017/2018
Wzorowi w I półroczu 2017/2018
Wzorowi w roku szkolnym 2016/2017
Wzorowi w I półroczu 2016/2017
Wzorowi w roku szkolnym 2015/2016
Prace naszych uczniów w konkursie "Polskie bajanie"
Wzorowi w I półroczu 2015/2016
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Wzorowi w roku szkolnym 2014/2015
Wzorowi w I półroczu 2014/2015
Wzorowi w roku szkolnym 2013/2014
Wzorowi w I półroczu 2013/2014
Wzorowi w roku szkolnym 2012/2013
Wzorowi w I półroczu 2012/2013
Wzorowi w roku szkolnym 2011/2012
Komputerowe kartki wielkanocne 2012
Wzorowi w I półroczu 2011/2012
Wzorowi w roku szkolnym 2010/2011
Wzorowi w I półroczu 2010/2011
Wzorowi w roku szkolnym 2009/2010
Wzorowi w I półroczu 2009/2010
Wzorowi w roku szkolnym 2008/09
Wzorowi w I półroczu 2008/09
Wzorowi w roku szk. 2007/08
XXIV Rajd Pieszy
Wzorowi w I półroczu 2007/08
Dzień Matki 2005
Rajd Hermanowa 2005
Zakończenie roku 2005
Jasełka 2005
Dzień Babci i Dziadka 2006
Święto Wiosny 2006
Rajd Budziwój 2006
Najlepsi w roku szk. 2005/06
XXII Rajd Kielnarowa 2006
Jasełka 2006
Wzorowi w roku szk. 2006/07
 
O Borku Starym
Historia
Walory krajobrazu
Walory szaty roślinnej
Świat zwierzęcy
Wody podziemne, gleby, kopaliny
Drogi
Walory architektury wiejskiej
Miejsca, osoby i przedmioty kultu
Gwara w Borku Starym
Autorytety
 
Izba Pamiątek Przeszłości
Ocalić od zapomnienia
Napisali o Izbie
Zobacz
 
Humor

Humor szkolny
Humor zeszytów
 
E-mail
 
Informacja PZU SA

Informacja dla rodziców
 
Przyjaciele Szkoły
Podziękowania dla ...
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 
Program Ślady Przeszłości

 Nasz udział 2006/07
 Prezentacja w stolicy 2007
 Nasz udział 2007/08
przeczytaj artykuł na stronie Podkarpackiego Kuratora oświaty

 Nasz udział 2008/09
 Nasz udział 2009/10
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Wejdź na stronę www.ceo.org.pl
 
Miejsca, osoby i przedmioty kultu

Miejsca, osoby i przedmioty kultu

1. Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła

     Obecny kościół zbudowano w miejscu poprzedniego w latach   1928 -  1938 r., konsekrowano go w  1939 r.,  ale dalsze prace związane z wykończeniem wnętrz przerwała wojna, dlatego ukończono je dopiero po wojnie. Wewnątrz wyposażenie zostało przeniesione w części ze starego kościoła, m.in. barokowy ołtarz główny z początków XVIII w., dwa ołtarze boczne z tego samego okresu oraz chrzcielnica z 1755 r. Stalle w prezbiterium, ambona i konfesjonały wykonano w 1950 r.

        
 
     Kościół jest budowlą trójnawową z prezbiterium i wieżą od frontu, utrzymaną w typie neogotyckim. Przy kościele znajduje się murowana dzwonnica z 1087 r. oraz dwa sędziwe drzewa - ponad 200-letni dąb szypułkowy i 150-letnia lipa szerokolistna.

     W sąsiedztwie zabudowań plebańskich jest: stara plebania (komendaria), zbudowana w poł. XIX w., obecnie nie użytkowana, dawna szkoła, drewniana, zbudowana ok. 1870 r., przebudowana w latach 1979 - 1980 r., obecnie wikarówka, dawny spichlerz, stajnia i stodoła z początków XX w.

2. Zespól klasztorny Dominikanów

     Zespół klasztorny w Borku Starym należy do najcenniejszych budowli sakralnych w regionie rzeszowskim. Jest to interesujący obiekt architektoniczny, a jednocześnie znane miejsce kultu - Sanktuarium Maryjne. Usytuowany na zboczu wzgórza, wysoko ponad doliną Strugu, osłonięty lasem jest prawie niewidoczny od drogi.. Według podań, w odległych pogańskich czasach, na wzgórzu było podobno jakieś miejsce kultowe.

Można przypuszczać, że w czasach przynależności tych stron do Rusi, zostało przejęte przez prawosławie. Potem stało się obiektem kultu chrześcijan, na tyle ważnym, że - jak wspomniano wcześniej - kolejno dwaj biskupi trudzili się poświęcać tutejsze obiekty religijne, [por. wyżej, s.17]

     Na wzgórzu od niepamiętnych czasów istniała kaplica NMP, a przy niej druga kaplica Św. Krzyża (kościółek), wzmiankowane w 1420 r, słynące z obrazu Matki Boskiej. W 1475 r w kaplicach tych pochowano rycerza Imbrama z małżonką Elżbietą, w 1487 roku na wzgórzu wybudowano nową kaplicą, którą dwa wieki potem przejęli Dominikanie.

     Zespół klasztorny tworzą: kościół pw. Najświętszej Panny Marii i św. Jacka oraz niewielki budynek klasztorny połączony z nim przewiązką, oddzielnie stojąca dzwonnicą i park klasztorny z grotą NMP z Lourdes i źródełkiem. W skład zespołu wchodzą także położone wyżej kaplice św. Anny i Matki Boskiej Bolesnej.

3. Kościół klasztorny

     Nieznane jest nazwisko twórcy budowli, wiadomo jedynie, że pracowali tu architekci: Antoni Bellotyn lub Bellotti (1709 - 1711) i Maciej Paitner. Kościół wzniesiony w stylu późnego baroku jest budowlą trój nawową, bazylikową, z prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą i dwuwieżową fasadą. Na przedłużeniu naw bocznych znajdują się dwie kaplice. Od północy przylega doń skarbczyk, a od południa zakrystia i mała kruchta. W nawie głównej są sklepienia kolebkowe z lunetami, a w nawach bocznych krzyżowe. Fasada charakteryzująca się bogatym wystrojem architektonicznym jest trójkondygnacyjna, pięcioosiowa, zwieńczona szczytem ujętym w woluty. [Z dziejów Tyczyna 1998, 285 - 286]

            

     Na elewacji zwracają uwagę tablice zawierające przesłania religijne oraz daty związane z budową i restauracją świątyni. Na ścianach absydy znajdują się dwie kamienne tablice: jedna z datą 1418 r. pochodzi zapewne ze starej kaplicy NMP (lub kościółka), druga upamiętnia położenie kamienia węgielnego pod obecną budowlę; na ścianie płd. widać zegar słoneczny.
Wewnątrz świątyni niezwykle bogate wyposażenie utrzymane jest w stylu późnego baroku. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, ustawione przy wejściu do prezbiterium, wykonane zostały w początkach XVIII w. w Gdańsku; pozostałe cztery ołtarze ( w kaplicach i nawach bocznych) pochodzą z późniejszych okresów
XVIII w.

     W głównym polu ołtarza, we wspaniałych ramach, znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej, zwany powszechnie Matką Boska Borkowską, pochodzący z XIV w. Jest to niewielki (74x67 cm), prawie kwadratowy obraz malowany na lipowej desce, przedstawiający wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii. [jest to obraz tego samego typu co Częstochowska, Ostrobramska, Lwowska, o których mówi się, że je malował św. Łukasz-nie w znaczeniu dosłownym - ale, że przedstawia ewangelię dziecięctwa Jezusa, tak jak opisywał ten Ewangelista] [O.Pius M. Bełch OP 2002, 18-19]

     W obrazie są schowki zawierające relikwie św. Barbary i św. Andrzeja Apostoła. Na co dzień obraz ten, jest zakryty tzw. zasłoną; jest to płótno przedstawiające Matkę Boską Różańcową, pochodzący z początku XVIII w.,
Oprócz ołtarza głównego występują jeszcze cztery mniejsze : Jacka Odrowąża, św, Dominika, św. Krzyża i Serca Pana Jezusa.
Na ścianach prezbiterium po obu stronach są dwa duże płótna przedstawiające św. Jana Chrzciciela: po prawej stronie wobec ludu wskazuje on na Jezusa, jako baranka, po lewej - chrzci Go. [O.Pius M. Bełch OP 2002, 20-21]

4. Kaplice

     Murowany, piętrowy budynek klasztorny, na rzucie prostokąta, wzniesiony został w latach 1712 - 1738. Klasztor łączy się z zakrystią oryginalna przewiązka z bramą, dobudowaną w XIX w.
W klasztorze znajduje się biblioteka, zawierająca ponad 6 tys. woluminów; niestety wszystkie XVII - wieczne starodruki przekazano do krakowskiego klasztoru.

          

     Z zespołem klasztornym związanych jest kilka pomniejszych obiektów usytuowanych w najbliższej okolicy. W lasku na zach. od kościoła znajduje się źródełko, nad którym według legendy miała pojawić się Matka Boska, a przy nim grota z figurką NMP z Lourdes; nieco powyżej zabudowań klasztornych, na zboczu wzniesienia, kaplica św. Anny.

             

     Na szczycie pagórka zwanego Jasną Górą, umiejscowiono drugą kaplicę: MB Bolesnej. Jest ona słynna z „dzwonka Loretańskiego" [pomaga umrzeć konającemu]; w środku jest pięta, przedstawiająca MB trzymającą zdjęte z krzyża martwe ciało Chrystusa. [O.Pius M. Bełch OP 2002, 26 - 30]

          

Prawa autorskie © Szkola Podstawowa w Borku Starym Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-03-25 (6121 odsłon)

[ Wróć ]
Copyright © 2006
by Szkoła Podstawowa w Borku Starym
Wszelkie prawa zastrzeżoneWeb site powered by PHP-NukePowered by PHP-NUKE


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.12 sekund

:: Elektro phpbb2 style by Totoelectro :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::