'Nasz sztandar tkała żywa moc'
Data: 11-06-2009 o godz. 00:00:00
Temat: PHP-Nuke


Po raz trzeci z kolei uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie "Ślady Przeszłości - uczniowie adoptują zabytki". Tym razem adopcją objęliśmy sztandar należący do Wiejskiego Koła Stronnictwa Ludowego działającego w Borku Starym w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Sztandar ten został przekazany szkole w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Uczniowie przeprowadzili wywiady z ludźmi związanymi z ruchem ludowym i spadkobiercami jego idei i dzięki temu poznali historię sztandaru oraz nazwiska tych, którzy byli związani z Wincentym Witosem i SL "Piast"...

Ze względu na to, że sztandar był w okresie II wojny światowej przechowywany w nieodpowiednich warunkach, jego stan wymagał prac konserwatorskich.
Po nawiązaniu kontaktu z pracownią konserwacji tkanin na Wawelu, przekazaliśmy tam sztandar. Jednocześnie wystąpiliśmy do Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie o wpis sztandaru w rejestr zabytków ruchomych województwa podkarpackiego.
Na podstawie nazwisk wygrawerowanych na gwoździach umieszczonych w drzewcu udało się ustalić dokładną datę jego poświęcenia, bowiem wśród nich były nazwiska dwóch księży. Dzięki informacji o czasie ich pobytu w naszej Parafii, przekazanej przez Kurię Biskupią w Przemyślu, ustalono iż został on ufundowany w roku 1938.
4 czerwca 2009r. odbył się uroczysty Akt Adopcji. Na tę okoliczność został przygotowany bogaty program słowno-muzyczny, który zaprezentowała młodzież naszej Szkoły wielopokoleniowej widowni w Domu Ludowym.
Proboszcz naszej Parafii, ks. prałat Adam Pietrucha poświęcił sztandar.
Spośród licznie przybyłych gości jako pierwszy głos zabrał Pan Jerzy Wiśniewski, dyrektor Gabinetu Wojewody Podkarpackiego, który m.in. odczytał list Wojewody skierowany do uczestników uroczystości. Następnie głos zabierali: p. Helena Szpala (w imieniu mieszkańców), p. Helena Duś - st. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz p. Adam Skowroński - przewodniczący Rady Miejskiej w Tyczynie.
Wszyscy podkreślali ogromne znaczenie uroczystości dla poznawania historii najbliższego regionu oraz jej głęboko patriotyczny charakter. Na zakończenie wszyscy zaproszeni goście spotkali się w świetlicy szkolnej, gdzie Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało obiad.
Program był realizowany pod kierunkiem p. Janiny Trzyna, a o oprawę muzyczną zadbała p. Agnieszka Fudali. W jego realizację byli również zaangażowani inni nauczyciele, którym serdecznie dziękuję.

                                                                                                                         Lucjan OsiadłyArtykuł jest z Szkola Podstawowa w Borku Starym
http://www.spborek.itl.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.spborek.itl.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=175